• 05/12/2023 01:00

1 στους 2 Θεσσαλούς με αναπηρία ζει στη φτώχεια

ByGreeceit.gr

Δεκ 23, 2022
Ελάτε στο Viber

Ο Οδικός Χάρτης για την Εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας απεστάλη από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, την ΕΣΑμεΑ και το Παρατηρητήριο Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ κ. Κ. Αγοραστό με την ελπίδα να βοηθήσει τον ορυζώνα της χώρας. Ακριβής και αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Αυτός ο οδικός χάρτης περιέχει συστάσεις, οδηγίες και οδηγίες για τη σωστή ενσωμάτωση και εφαρμογή των τελικών παρατηρήσεων της Επιτροπής και των απαιτήσεων της Σύμβασης στον τομέα των περιφερειακών εντολών. Περιφερειακά Σχέδια Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο. Το παραδοτέο «Εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης του Παρατηρητηρίου «Παροχή υποστήριξης σε επιμέρους σημεία αναφοράς για την ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων της Σύμβασης και των Επιτροπή». Συμπερασματικές Παρατηρήσεις σε Κεντρικό και Περιφερειακό Επίπεδο (ΠΕ9, υποέργο 1 της Δράσης)» εξετάζει τον σημαντικό ρόλο των τομεακών και περιφερειακών πτυχών της πολιτικής εφαρμογής της Σύμβασης.

Τρέχουσα Κατάσταση Ατόμων με Αναπηρία στη Θεσσαλία

Η φτώχεια και τα επίπεδα κοινωνικού αποκλεισμού προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία μεταξύ των ατόμων με αναπηρία που ζουν στη Θεσσαλία. Περισσότεροι από ένας στους δύο κατοίκους της Θεσσαλίας με βαριές αναπηρίες (ηλικίας 18-64) ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή αποκλεισμού. Παρατίθεται στην πέμπτη ενότητα του Οδικού Χάρτη.

Σχεδόν τα μισά νοικοκυριά με μέλη που χρειάζονται περίθαλψη ή υποστήριξη (λόγω αναπηρίας/ηλικίας ή χρόνιας ασθένειας) δηλώνουν ότι αδυνατούν να ανταποκριθούν πλήρως στις ειδικές ανάγκες αυτού του ατόμου, με βάση το συνολικό εισόδημα (τρίτη υψηλότερο ποσοστό περιφέρειας). Στην πλειονότητα αυτών των νοικοκυριών, οι ανάγκες φροντίδας των μελών με αναπηρία βαρύνουν πρωτίστως τα ίδια τα μέλη που παρέχουν προσωπικά την απαραίτητη υποστήριξη/φροντίδα, συμφιλιώνοντας την οικογένεια με την επαγγελματική και κοινωνική ζωή, αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες.

Ο δείκτης απασχόλησης για τα άτομα με βαριές αναπηρίες είναι ιδιαίτερα χαμηλός, αλλά υψηλότερος από τα αντίστοιχα εθνικά επίπεδα (Θεσσαλία: 26,7% / Ελλάδα: 24,3%).
Ωστόσο, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία είναι ιδιαίτερα έντονα στον τομέα της απασχόλησης. Η περιφέρεια Θεσσαλίας υποδηλώνει τη διαπίστωση ότι έχει το χαμηλότερο ποσοστό ατόμων με αναπηρία που απολαμβάνουν μέτρια προσαρμογή στο χώρο εργασίας.
Η πρόσβαση στην εκπαίδευση για άτομα με αναπηρία είναι επίσης περιορισμένη, καθώς 6 στους 10 Θεσσαλούς με βαριά αναπηρία μεταξύ 25 και 64 ετών δεν ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Επιπλέον, έρευνες για την τρέχουσα κατάσταση αναδεικνύουν τις ψηφιακές ανισότητες σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, καθώς λιγότεροι από 3 στους 10 κατοίκους με σοβαρές αναπηρίες στη Θεσσαλία είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.

Η ΕΣΑμεΑ προτείνει Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στη Θεσσαλία

Η Ενότητα 6 καταγράφει τις στρατηγικές συστάσεις της ESAmeA. Προορίζεται να χρησιμεύσει ως αναλυτικός οδηγός για την κατάρτιση Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Τα σχέδια δράσης για την αναπηρία σε επίπεδο περιφέρειας θα πρέπει να στοχεύουν:
• στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών με αναπηρίες και χρόνιες ασθένειες.
• Ισότιμη συμμετοχή στην τοπική κοινωνία και οικονομία.
• Τονίζοντας τη σημασία της ένταξης για την τοπική βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.
• Εξειδίκευση νομικών προσεγγίσεων για τα άτομα με αναπηρία και αρχές προσβασιμότητας σε κάθε περιοχή της περιοχής.

Με τις παραπάνω δράσεις η ΕΣΑμεΑ και το «Παρατηρητήριο» θα συμβάλουν στο σημαντικό έργο που καλείται να επιτελέσει η Θεσσαλία για την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στην περιοχή και τη δημιουργία σταθερής σχέσης εργασίας. Επαρκής εφαρμογή των εθνικών δεσμεύσεων για θέματα αναπηρίας.

Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι να παράγει χρήσιμες πληροφορίες, τεκμηρίωση και επιστημονική γνώση για θέματα αναπηρίας στην Ελλάδα και να συμβάλλει στην ανάπτυξη πολιτικών για τη διασφάλιση ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία, τις χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους. Μέσα από το επιστημονικό και ερευνητικό έργο που ανέπτυξε το Παρατηρητήριο, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD) και ταυτόχρονα αποτελεί το λίκνο σύγχρονων θέσεων και εφαρμοστέων προτάσεων πολιτικής για την αναπηρία.

Πηγή: news-ta.gr

Πηγή: magnesianews.gr