• 30/11/2023 20:54

24,5 εκατ. ευρώ από τη Θεσσαλία για τη στήριξη της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία

ByGreeceit.gr

Μάι 24, 2023
Ελάτε στο Viber

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός δήλωσε: «Στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα από το πρόγραμμα στήριξης και φροντίδας ατόμων με αναπηρία», συνολικού προϋπολογισμού 24,5 εκατ. ευρώ για την επόμενη πενταετία. Λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια σε σχολικές μονάδες της Θεσσαλίας για την υποστήριξη μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

«Προγράμματα για την ανάπτυξη και ενίσχυση των διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής βοήθειας/συνεκπαίδευσης για μαθητές με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για ίση πρόσβαση και ένταξη στην εκπαίδευση» Χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+). Ισχύει για το σχολικό έτος 2023-2024 έως το σχολικό έτος 2027-2028. Χρηματοδοτηθηκε από:

– Ενίσχυση των σχολικών μονάδων με τη διάθεση του απαραίτητου ειδικού βοηθητικού προσωπικού για μαθητές που αδυνατούν να φροντίσουν τον εαυτό τους και του απαραίτητου ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για μαθητές που χρειάζονται νοσηλευτική φροντίδα.

– Ενισχυμένη δομή εκπαιδευτικής υποστήριξης μέσω διεπιστημονικών κέντρων αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης (ΚΕ.ΔΑΣΥ) με στόχο την υποστήριξη μαθητών, σχολικών μονάδων και Ε.Κ. την ευθύνη των τομέων ευθύνης για την εξασφάλιση ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών, και για την προστασία της αρμονικής ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και προόδου· και β) διεπιστημονική υποστήριξη για τη λειτουργία των δικτύων υποστήριξης της σχολικής εκπαίδευσης Επιτροπή (ΔΔΥ) (ΣΔΕΥ) Σχολική μονάδα της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Αυτή η δράση θα υποστηρίξει και θα ενισχύσει τα συστήματα συνεκπαίδευσης, θα υποστηρίξει την ένταξη μαθητών με αναπηρία και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο νηπιαγωγείο, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα ενισχύσει την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση και εκπαίδευση. Εξασφάλιση ισότιμης συμμετοχής των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαίδευση και την κοινωνική ανάπτυξη.

Τις επόμενες ημέρες η Φορέας Διαχείρισης ΕΣΠΑ Θεσσαλίας θα εκδώσει σχετική πρόσκληση με άμεση διαδικασία αξιολόγησης.

Πηγή: magnesianews.gr