• 06/06/2023 04:45

5% περισσότερες οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν το 2022

ByGreeceit.gr

Μαρ 29, 2023
Οι τιμές των οικοδομικών υλικών αυξήθηκαν κατά 11,5% τον Ιανουάριο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) έδωσε στη δημοσιότητα τα τελικά στοιχεία της Έρευνας Κατασκευαστικής Δραστηριότητας για τον Δεκέμβριο του 2022.

Με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, η κλίμακα της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτική-δημόσια) σε όλη τη χώρα τον Δεκέμβριο του 2022 ανήλθε σε 2.519 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε εμβαδόν 679.882 m2 και όγκο 3.334.004 m3. Αύξηση 16,1% σημειώθηκε στον αριθμό οικοδομικών αδειών, αύξηση 32,5% στην επιφάνεια και 47,7% αύξηση σε όγκο σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2021.

Οι άδειες ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας που εκδόθηκαν πανελλαδικά τον Δεκέμβριο του 2022 ανήλθαν σε 2.494 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 671.301 m2 επιφάνειας και 3.271.738 m3 όγκου, αυξάνοντας τον αριθμό των οικοδομικών αδειών κατά 15,9% δείχνει ότι Έχει αύξηση 33,6% στην επιφάνεια και 47,3% αύξηση σε όγκο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Η Άδεια Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2022 έφτασε τις 25 οικοδομικές άδειες πανελλαδικά, που αντιστοιχούν σε επιφάνεια 8.581 m2 και όγκο 62.266 m3. Το ποσοστό συμμετοχής των δημοσίων κατασκευαστικών δραστηριοτήτων στον ακαθάριστο κτιριακό όγκο τον Δεκέμβριο του 2022 είναι 1,9%.

Τους τελευταίους 12 μήνες, δηλαδή από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2022, η κλίμακα της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (δημόσιας και ιδιωτικής) βάσει των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί έφτασε τις 25.165 οικοδομικές άδειες πανελλαδικά, έως 5.560.898. Ισοδύναμο. m2 επιφάνειας και 25.139.489 m3 όγκου.

Αύξηση 5,0% στον αριθμό οικοδομικών αδειών, μείωση 8,2% στην επιφάνεια και μείωση 1,9% στον όγκο παρατηρήθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021.

Πηγή: magnesianews.gr