• 05/12/2023 02:39

ΑΑΔΕ: Έρχεται το μητρώο ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων

ByGreeceit.gr

Μαρ 14, 2023
Ελάτε στο Viber

Το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων της ΑΑΔΕ θα περιέχει πολλές πληροφορίες για το ακίνητο, όπως εάν το ακίνητο μισθώνεται ή παραχωρείται δωρεάν, μηνιαία και ετήσια ποσά ενοικίου, στοιχεία ενοικιαστών και άλλα.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή θα συνδεθεί με την Αρχή Γεωχωρικών Πληροφοριών της Ιαπωνίας για να βοηθήσει τους φορολογούμενους που «ξεχνούν» να δηλώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στην εφορία ή επιδεικνύουν σκόπιμα μικρότερο από την πραγματική επιφάνεια στο Ε9. Σφίξτε τα σχοινιά των φορολογουμένων . Να μειωθούν οι πληρωμές στον ΕΝΦΙΑ και να μειωθούν οι φόροι και τα τέλη (περιουσιακά στοιχεία, δημοτικά τέλη, ΤΑΠ).

Με τη διασύνδεση ηλεκτρονικών συστημάτων οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ αποκτούν νέα ηλεκτρονικά όπλα. Αυτό γίνεται για να επιτραπεί στους ελεγκτές της ΑΑΔΕ να παρακολουθούν και να εντοπίζουν ευκολότερα όλα τα ακίνητα και φυσικά δικαιώματα (ολόκληρους ή αραιούς τίτλους, επικαρπίες κ.λπ.) που υπάρχουν σε αυτά. Πολεοδομία και απρογραμμάτιστα.

Εάν διαπιστωθούν αποκλίσεις στα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου που έχουν κατατεθεί στην ΑΑΔΕ και στο Κτηματολόγιο, ο ιδιοκτήτης θα τροποποιήσει τη δήλωση Ε9 και θα υποβάλει τροποποίηση για τη διόρθωση των αποκλίσεων ώστε η δήλωση Ε9 να είναι πλήρως συνεπής. Θα σας ζητηθεί να Δήλωση Κτηματολογίου.

Εάν η τροποποίηση των στοιχείων του ακινήτου που δηλώνεται στο Ε9 έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση των στοιχείων του ακινήτου που οδηγεί σε πρόσθετο ΕΝΦΙΑ μέσω της υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης (π.χ. λόγω αύξησης τετραγωνικών μέτρων μιας επιφάνειας ή περισσότερων ακινήτων) , ο ιδιοκτήτης πρέπει να καταβάλει τον φόρο αυτό πλέον τόκους που υπολογίζονται με συντελεστή 0,73% για κάθε μήνα που παρέρχεται από την ημερομηνία ηλεκτρονικής έκδοσης του πρώτου Εκκαθαριστικού Σημειώματος ΕΝΦΙΑ. Σωστή δήλωση Ε9.

Τόσο οι ιδιοκτήτες ακινήτων όσο και οι ενοικιαστές πρέπει να ενημερώσουν τα νέα ηλεκτρονικά τους μητρώα. Αυτό το αρχείο ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που υποβάλλεται δήλωση μίσθωσης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και γίνεται αποδεκτή από τους ενοικιαστές του ίδιου ακινήτου. Επίσης, ανανεώνεται αυτόματα κάθε φορά που ο ιδιοκτήτης δηλώσει τη λήξη της μίσθωσης του ακινήτου.

Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι που εκμισθώνουν ακίνητα των οποίων η σύμβαση έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 πρέπει να δηλώσουν τη λήξη της μίσθωσης στην ΑΑΔΕ έως τις 31 Μαρτίου 2023. Εάν συνάψετε τη σύμβαση μίσθωσης μέχρι το τέλος του μήνα, η σύμβαση (μίσθωση) θεωρείται έγκυρη και κινδυνεύετε να πληρώσετε φόρους επί του μη δεδουλευμένου εισοδήματος.

Πηγή: magnesianews.gr