• 25/09/2023 09:23

Αυτοαπασχολούμενος: Πρόσβαση στην ιατρική ασφάλιση καταβάλλοντας τρέχοντα ασφάλιστρα

ByGreeceit.gr

Ιούν 2, 2023
e-EFKA: Οι υποχρεώσεις μπορούν να ρυθμιστούν σε 24 δόσεις αντί για 12 – ελάχιστη μηνιαία δόση είναι 50 €

Ακόμη και μετά τη λήξη της παράτασης του ΕΦΚΑ, περισσότεροι από 350.000 άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν ασφάλιση υγείας για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, οι οποίοι είναι άμεσα ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ.

Θα τους αρκεί να αρχίσουν να πληρώνουν τα τρέχοντα ασφάλιστρά τους και ο ΕΦΚΑ θα τους κατανείμει τα ασφάλιστρα εάν οι πληρωμές τους αυξηθούν σε ποσό ισοδύναμο με το σύνολο των ιατρικών ασφάλιστρων το 2022. Το ίδιο συμβαίνει εάν το επιπλέον απαιτούμενο ποσό καταβληθεί σε δόσεις πάνω από την τρέχουσα εισφορά, συνολικού ύψους 660 € για 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές κατηγορίες 3-6 είναι 792 ευρώ, ενώ η πλειοψηφία των αγροτών πληρώνει 384 ευρώ. Για τους υπόλοιπους, που δεν είναι κατ’ αρχήν ασφαλισμένοι ετησίως, εφόσον διαθέτουν ΑΜΚΑ, δικαιούνται νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και δωρεάν πρόσβαση μόνο σε δημόσιες εγκαταστάσεις υγείας.

Οι γιατροί σε δημόσιες εγκαταστάσεις θα έχουν προβλήματα με τη συνταγογράφηση φαρμάκων γιατί δεν μπορούν να το κάνουν ηλεκτρονικά και θα πρέπει να το κάνουν χειροκίνητα. Επιπλέον, παρατάθηκε άνευ όρων η ασφαλιστική κάλυψη των μακροχρόνια ανέργων και εργαζομένων ειδικής κατηγορίας και των οικογενειών τους έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024.

Να σημειωθεί ότι έως τις 31 Μαΐου οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να καλύψουν μέρος της ασφαλιστικής τους ικανότητας καταβάλλοντας μόνο ποσό ίσο με τις εισφορές τους στον κλάδο υγείας το 2022. Η ρύθμιση αυτή ίσχυε και για όσους είχαν πρόσθετες εισφορές που δεν καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα και δεν χρειαζόταν εκκαθάριση. Τώρα, ακόμα και αν υπάρξει μόνιμη ρύθμιση έως 24 πληρωμών, ή επαναφορά ρύθμισης έως 120 ή 72 πληρωμές, η ασφαλιστική δυνατότητα δεν θα αποκτηθεί αυτόματα. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο εάν καταβάλουν και τις τρέχουσες εισφορές τους και το ποσό αυτό αναπληρωθεί με κεφάλαιο ισοδύναμο με το συνολικό ποσό των ιατρικών εισφορών το 2022.

Ωστόσο, ακόμη και αν ο ασφαλισμένος επιλέξει να πληρώσει μόνο την τρέχουσα εισφορά, η δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις ιατρικές εγκαταστάσεις που καλύπτονται από τον συνεπή ασφαλισμένο θα μειωθεί σε ποσό αντίστοιχο με την ιατρική εισφορά του 2022. Να ξέρετε ότι θα είναι «ανοιχτή» μέχρι τον Φεβρουάριο 2024 μετά την ολοκλήρωσή του. Φυσικά, μετά τον Μάρτιο του 2024 θα αντιμετωπίσει νέες οφειλές, που θα επηρεάσουν τα ασφάλιστρα του ιατροφαρμακευτικού κλάδου το 2023, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ασφαλιστεί ξανά.

Πηγή: magnesianews.gr