• 23/02/2024 22:23

Αυτόματη έκδοση βεβαίωσης φορολογούμενου

ByGreeceit.gr

Μάι 4, 2023
Αυτόματη έκδοση βεβαίωσης φορολογούμενου

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που ασκούν διασυνοριακές οικονομικές δραστηριότητες θα αποκτούν αυτόματα από σήμερα το απαιτούμενο πιστοποιητικό κατοικίας φορολογούμενου (PTC) για να αποφύγουν τη διπλή φορολόγηση του εισοδήματός τους ή για άλλους σκοπούς στο εξωτερικό. Μπορείτε να το λάβετε. Μόνο το 2022, περισσότερα από 4.000 πιστοποιητικά πολιτών και επιχειρήσεων εκδόθηκαν μέσω χειροκίνητης διαδικασίας με χρόνο εξυπηρέτησης σε πολίτες 3-5 ημέρες.

Νέα Απόφαση του Ανεξάρτητου Επιτρόπου Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή Παρέχει Ψηφιακό Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας με Μοναδικό Αριθμό Έκδοσης, Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Σφραγίδα ΑΑΔΕ eSeal και Ενσωματωμένο Κωδικό Ταχείας Ανάγνωσης (qrcode) . Ελέγξτε την εγκυρότητά του και την απόδειξη φορολογικής κατοικίας στα ελληνικά και τα αγγλικά.

Αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης φορολογούμενου μπορεί να υποβληθεί μόνο σε ψηφιακή μορφή στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου. Η διαδρομή είναι Ληξιαρχείο & Επικοινωνία / Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας.

Επομένως, η προηγούμενη διαδικασία, η οποία περιελάμβανε και την απόκτηση σχετικών πιστοποιητικών από ΔΟΥ αστικής/εταιρικής δικαιοδοσίας, είναι ξεπερασμένη.

Μέσω της εφαρμογής θα εκδοθεί βεβαίωση φορολογούμενου τρέχοντος ή προηγούμενων ετών για την εφαρμογή της Συνθήκης για τη Διπλή Φορολογία Εισοδήματος (DIT) που έχει υπογράψει η Ελλάδα με 57 κράτη ή για άλλους σκοπούς στο εξωτερικό.

Μια νέα εφαρμογή που αυτοματοποιεί την έκδοση βεβαιώσεων φορολογούμενου βασίζεται σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και συνεχίζει το έργο της ψηφιοποίησης αναβαθμίζοντας υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις.

Πηγή: magnesianews.gr