• 30/11/2023 20:51

Αύξηση των εργαζομένων συνταξιούχων

ByGreeceit.gr

Μαρ 14, 2023
Ελάτε στο Viber

Το καλοκαίρι θα εφαρμοστούν διατάξεις για την αξιοποίηση των ωρών ασφάλισης χιλιάδων συνταξιούχων εργαζομένων. Αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθεί όχι μόνο το ανταποδοτικό σκέλος της κύριας σύνταξης, αλλά και η επικουρική σύνταξη.

Το μέτρο αυτό είναι σχετικό τόσο όταν οι συντάξεις μειώνονται κατά 30% όσο και όταν αναστέλλονται οι συντάξεις.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 4670/2020, οι εισφορές που καταβάλλονται θα χρησιμοποιηθούν για την αύξηση του ανταποδοτικού τμήματος της κύριας σύνταξης και της επικουρικής σύνταξης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε περίοδος ασφάλισης που πραγματοποιεί ένας μισθωτός συνταξιούχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταβολή πρόσθετων ποσών στην κύρια και επικουρική σύνταξη, τόσο όταν γίνεται μείωση όσο και όταν διακόπτεται η σύνταξη.

Ο μισθωτός συνταξιούχος μπορεί, κατόπιν αιτήματός του, να λάβει πρόσθετο ποσό στην κύρια και επικουρική σύνταξη μετά τη διακοπή της εργασίας που έχει αναλάβει ή της αυτοαπασχόλησης ως εξής:

Για την κύρια σύνταξη το ποσό απονέμεται με βάση το ισχύον ποσοστό αναπλήρωσης και το εισόδημα από σύνταξη, φυσικά μόνο για την περίοδο απασχόλησης ως συνταξιούχου.
Τα ποσά της επικουρικής σύνταξης χορηγούνται μόνο για την περίοδο της μετασυνταξιοδοτικής απασχόλησης, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τον υπολογισμό των επικουρικών συντάξεων.

Πηγή: magnesianews.gr