• 02/03/2024 20:42

Αγρότες: Ξεκίνησε η αίτηση αγοράς λιπασμάτων – δικαιούχοι και διαδικασία

ByGreeceit.gr

Νοέ 16, 2022
Ελάτε στο Viber

Η πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ θα ανοίξει την Τρίτη 15 Νοεμβρίου, δεχόμενη αιτήσεις για την επιδότηση λιπασμάτων ύψους 60 εκατ. ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας αυτόν τον κωδικό, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα δίχτυ ταξίμπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αγροτών που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα παραγωγής σε όλη τη χώρα.

α) Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων, πρόκειται για επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Ιδιοκτητών (ΜΑΑΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έως τις 25 Νοεμβρίου 2022 το 2021 ή το 2022·

β) Αν είναι νομικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο έχει ισχύον κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο φορολογικό μητρώο.

γ) Το λίπασμα έχει αγοραστεί και έχουν εκδοθεί σχετικά έγγραφα από 10 Ιανουαρίου 2021 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022.

δ) Να μην έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε βοήθεια που κρίνεται παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του ΠΟΕ.

Μαζί με την αίτηση, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες υποβάλλουν δήλωση αγοράς λιπασμάτων που εκδόθηκε μεταξύ 10 Ιανουαρίου 2021 και 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Αυτή η κατάσταση περιλαμβάνει:

του. ΑΦΜ εταιρείας,

β. Αύξων αριθμός εγγράφου,

γ. Ημερομηνία Έκδοσης.

δ. Το καθαρό ποσό που τιμολογείται για το μέρος του ποσού που σχετίζεται με την αγορά λιπάσματος (αν περιλαμβάνει και την αγορά άλλων εμπορευμάτων).

Βλέπε Επίσημη Εφημερίδα λιπασμάτων

Πηγή: magnesianews.gr