• 22/09/2023 04:55

Αίτηση εξυγίανσης οφειλών του δήμου έως 30 Ιουνίου

ByGreeceit.gr

Ιούν 10, 2023
Εκπρόθεσμες οφειλές: πότε οι εφορίες τις θεωρούν εισπρακτικές και πότε όχι

Οι οφειλέτες του δήμου έχουν προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους για ενεργειακή κρίση σε έως και 72 δόσεις.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στους δήμους μέσω ιστοσελίδας, email ή μέσω ειδικής αίτησης του οικείου δήμου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών. Η νέα ρύθμιση από 36 έως 72 δόσεις θα τεθεί σε ισχύ με την πρώτη δόση να καταβάλλεται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης στον οφειλέτη και 2 δόσεις των 100 έως τις 31 Ιουλίου να ανανεώνονται σε δόσεις. 2023.

1. Μετά την 1η Νοεμβρίου 2021, έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους μπορούν να εξοφληθούν σε δόσεις από 2 έως 36 μήνες ή από 37 έως 72 μήνες. Ο ετήσιος τόκος υπολογίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Το τελευταίο υπολογίζεται προσθέτοντας 0,25% (από 2-2 έτη) στο μέσο ετήσιο επιτόκιο των αμοιβαίων λογαριασμών δανείων σε ευρώ μη καθορισμένης διάρκειας που χορηγούνται από όλα τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες από την Τράπεζα της Ελλάδος. στην πρώτη περίπτωση.Είναι ένα πράγμα. 36 φορές) ή περισσότερες 2η φορά (37-72 φορές) 1,5%.

2. Για να ενταχθεί στη ρύθμιση, ένας οφειλέτης πρέπει: α) να μην έχει ανεξέλεγκτες ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δημοτικές ταμειακές υπηρεσίες από τις 11 Ιανουαρίου 2021· εντάχθηκε σε ρύθμιση εφάπαξ δόσης και δεν χάθηκε μέχρι την ημερομηνία ενσωματώνεται στη νέα εγκατάσταση. β) Υποβολή όλων των Καταστάσεων Αποτελεσμάτων για την τελευταία πενταετία έως 31 Δεκεμβρίου 2022. γ) να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία τη στιγμή που υπάγονταν σε ρύθμιση·

3. Ελάχιστες μηνιαίες δόσεις. Το ποσό των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30€, εκτός από την τελευταία δόση.

4. Οφειλές ληξιπρόθεσμες την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν στις ρυθμίσεις και να γίνουν μόνιμες εφόσον οι όροι τέτοιων ρυθμίσεων τηρούνται στις 2 Ιανουαρίου 2023 και περιλαμβάνονται μόνο σε αυτές τις ρυθμίσεις. περιλαμβάνονται στη ρύθμιση. Μόνο οι οφειλές σε καθυστέρηση έως τις 2 Ιανουαρίου 2023 είναι επιλέξιμες.

5. Εάν υπάρχουν άλλες ανεξέλεγκτες οφειλές σε καθυστέρηση πριν από τις 11 Ιανουαρίου 2021, ακόμη και εάν έχουν διακανονιστεί, ο οφειλέτης δεν θα υπόκειται στους όρους του νέου διακανονισμού και θα υπόκειται σε αυτόν.

6. Λοιπές μη ρυθμιζόμενες υποχρεώσεις. Για να συμμετάσχει στη νέα ρύθμιση, ένας οφειλέτης πρέπει να έχει άλλες μη ρυθμιζόμενες οφειλές σε καθυστέρηση στις ή μετά τις 2 Ιανουαρίου 2023 και να μην τις έχει συμπεριλάβει σε άλλη ενημερωμένη ρύθμιση δόσεων. Η σύμβαση υποχρεούται εντός ενός μηνός από την επιβεβαίωση της ισχύος της σύμβασης. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να επιλυθεί με μια σταθερή ρύθμιση ποσού 24 ή 48 φορές. Εάν η μηνιαία δόση δεν καταβληθεί έστω και μία φορά, η σύμβαση θα είναι άκυρη.

Πηγή: magnesianews.gr