• 21/03/2023 00:18

ακριβά νέα επιχειρηματικά δάνεια

ByGreeceit.gr

Ιαν 7, 2023
Ελάτε στο Viber

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος τεκμηρίωσαν επίσης σημαντική άνοδο των επιτοκίων των επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια. 4,30%.

Ειδικότερα, τα επιτόκια δανείων έως 250.000 ευρώ σημείωσαν άνοδο 33 μονάδων βάσης, με το μέσο επιτόκιο να αυξάνεται από 5,76% τον Οκτώβριο σε 6,09%, ενώ το μέσο επιτόκιο των δανείων από 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 39 μονάδες βάσης. . Για δάνεια έως 1 εκατ. ευρώ, το κόστος χρήματος αυξήθηκε από 4,64% σε 5,03%, και το μέσο επιτόκιο για τις μεγάλες εταιρείες (δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ) αυξήθηκε κατά 21 μονάδες βάσης από 4,03% σε 4,24%.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των δανείων σταθερής διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο για μικρές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 26 μονάδες βάσης στο 4,68%.

Στον κλάδο της λιανικής τραπεζικής, ιδίως των στεγαστικών δανείων, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος έδειξαν ότι τα επιτόκια των νέων πληρωμών μειώθηκαν από 4% τον Οκτώβριο σε 3,63% τον Νοέμβριο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένες τράπεζες έχουν πιέσει τη σύσφιξη των περιθωρίων για να αντισταθμίσουν την άνοδο του Euribo, το οποίο ξεπερνά το 2% και χρεώνει πλευρικά όλα τα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενα επιτόκια. Αντίθετα, το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων των υφιστάμενων δανείων αυξήθηκε κατά 39 μονάδες βάσης στο 3,41%.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των υφιστάμενων καταναλωτικών δανείων ανήλθε επίσης στο 6,94%. Αντίθετα, τα μέσα επιτόκια των νέων καταναλωτικών δανείων ήταν 30 μονάδες βάσης χαμηλότερα από τον Οκτώβριο, αλλά παρέμειναν υψηλά και συγκεκριμένα στο 11,07. %.

Όσον αφορά τα επιτόκια καταθέσεων, τα στοιχεία του Νοεμβρίου δείχνουν χαμηλό και σταθερό επίπεδο καθώς οι τράπεζες δεν έχουν ακόμη προσαρμόσει τα καταθετικά προϊόντα τους. Άρα το μέσο επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων είναι 0,20% και το μέσο επιτόκιο των λογαριασμών ταμιευτηρίου φαίνεται αμετάβλητο στο 0,03%. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη προσαρμογή στα επιτόκια καταθέσεων ξεκίνησε τον Δεκέμβριο και αναμένεται να συνεχιστεί και τον Ιανουάριο, εστιάζοντας σε μακροπρόθεσμες καταθέσεις ενός έτους και άνω. Το μέσο επιτόκιο με τα νέα τιμολόγια που εφαρμόζουν οι τράπεζες θα ξεκινά από 0,40% για τα μικρά ποσά και θα αυξάνεται έως 1% για ποσά άνω των 200.000 € για περίοδο 1 έτους και έως 1,80% για περίοδο 2 ετών. .

Σε κάθε περίπτωση, τα επιτόκια καταθέσεων παρέμειναν χαμηλά καθ’ όλη τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2022, διευρύνοντας περαιτέρω το περιθώριο (spread) μεταξύ των επιτοκίων δανεισμού και καταθέσεων στο 4,83% (81% για τα νέα δάνεια) και στο 4,53% (από 4,23%) για τα δάνεια.

Πηγή: magnesianews.gr