• 25/09/2023 08:34

Αναδρομικά: Η πλατφόρμα τροποποιήσεων είναι τώρα ζωντανή – πώς να πληρώνετε τους φόρους σας

ByGreeceit.gr

Ιούν 17, 2023
Σενάριο αύξησης των επιδομάτων ανεργίας

Η αναδρομική κατάθεση για το 2021 έχει ξεκινήσει και οι φορολογούμενοι μπορούν πλέον να υποβάλλουν αναδρομικά συμπληρωματικές δηλώσεις για ποσά που εισπράχθηκαν το 2022 χωρίς να επιβληθούν κυρώσεις καθυστερημένης κατάθεσης, ανακοίνωσε η IRS.

Οι δικαιούχοι που εισπράχθηκαν αναδρομικά από το 2015 έως το 2021 το 2022 έχουν φορολογικές δηλώσεις που οφείλονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και οι οριστικοί φόροι ενδέχεται να πληρωθούν εξ ολοκλήρου ή να διακανονιστούν σε δόσεις έως τις 31 Ιανουαρίου 2024. Υπάρχει ανάγκη. . Οι συμπληρωματικές δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε έτος.

βήμα προς βήμα διαδικασία
Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλετε τη δήλωσή σας

Επιβεβαιώστε τα προσωπικά σας στοιχεία (ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.).

Συμπληρώστε τα έντυπα Ε2 και Ε3 εάν είστε υποχρεωμένοι. Για τους συζύγους, οι σύζυγοι υποβάλλουν το συνημμένο έντυπο χρησιμοποιώντας τον δικό τους κωδικό πρόσβασης.

Συμπληρώστε τη φόρμα Ε1.

Υποβάλετε τη δήλωσή σας.

Εκτύπωση εντύπων Ε1, Ε2, Ε3 και διοικητικών φορολογικών δηλώσεων.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν από την ίδια υπηρεσία τα εξής:

Αρχικές εκπρόθεσμες ή καθυστερημένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος από το 2017 και μετά.
Τροποποιημένη δήλωση φόρου εισοδήματος από το 2015 και μετά.
Έντυπο Ε2 (Δήλωση Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας).
Έντυπο Ε3 (κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματικές δραστηριότητες).
Ωστόσο, εκτυπώνει επίσης δηλώσεις φόρου εισοδήματος και αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις/μεθόδους διοικητικού προσδιορισμού φόρου για τις χρήσεις 2003 και μετά.

Πηγή: magnesianews.gr