• 26/03/2023 13:05

Αναγνώριση φόρου: Ανεκτικότητα για χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου

ByGreeceit.gr

Μαρ 2, 2023
Εκπρόθεσμες οφειλές: πότε οι εφορίες τις θεωρούν εισπρακτικές και πότε όχι

Ανάσα δίνουν σε χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου διατάξεις που προσφέρουν τη δυνατότητα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας ακόμα και αν ο φορολογούμενος χρωστάει στο κράτος.

Με τις διατάξεις που περιέχονται στο νομοσχέδιο «Διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού» τίθενται ορισμένες προϋποθέσεις για την προκήρυξη αδειοδότησης.

Εάν ο φορολογούμενος συμμετέχει σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει απλήρωτες ή σε αναστολή οφειλές, μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση αναγνώρισης διάρκειας ισχύος που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα.

Μετά την επιβολή ρυθμίσεων στον οφειλέτη, η εφορία επιβάλλει όρους παρακράτησης όταν εκδίδεται πιστοποιητικό αναγνώρισης για ανάκτηση χρημάτων ή μεταβίβαση περιουσίας.

Τα παρακρατηθέντα ποσά λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσεων ή δόσεων σύμφωνα με το Σχέδιο Ρύθμισης Οφειλών. Ειδικά για τη μεταβίβαση ακινήτου θα εκδοθεί βεβαίωση αναγνώρισης με παρακράτηση 70% του τιμήματος, μέχρι του ποσού των καθυστερήσεων έναντι της φορολογικής διοίκησης, εκτός εάν το τίμημα πέσει κάτω από την αξία στόχο. Αν έχετε καθυστερήσεις 50.000 € και άνω, η τιμή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 50% μέχρι το ακαθάριστο ποσό της καθυστέρησης, εφόσον δεν ξεπεραστεί η στοχευόμενη αξία.

Εάν η τιμή είναι κάτω από την αντικειμενική αξία και το ποσό παρακράτησης (υπολογισμένο με βάση την τιμή) είναι μικρότερο από το χρέος, τότε υπολογίζοντας το ποσό παρακράτησης με βάση την αντικειμενική αξία και τις συνθήκες του ακινήτου, το πιστοποιητικό αναγνώρισης εκδόθηκε ότι το παρακρατούμενο ποσό σύμφωνα με αυτόν τον υπολογισμό δεν υπερβαίνει την τιμή.

Αποδεικτικό αναγνώρισης ή βεβαίωση οφειλής, που απαιτείται από την Εφορία, εάν η τιμή πώλησης του ακινήτου είναι υψηλότερη από την τιμή στόχο και οι καθυστερημένες υποχρεώσεις προς την εφορία και τον e-ΕΦΚΑ επιβεβαιώνονται και υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσό της τιμής πώλησης και Οι απαιτήσεις του eEFKA ικανοποιούνται αναλογικά.

Πηγή: magnesianews.gr