• 27/11/2022 22:59

Greece IT

Καθημερινές ειδήσεις από όλο τον κόσμο

Ανάμεσα στις 100 κλιματικά ουδέτερες περιοχές της ΕΕ, η Θεσσαλία

ByGreeceit.gr

Οκτ 9, 2022
Ανάμεσα στις 100 κλιματικά ουδέτερες περιοχές της ΕΕ, η Θεσσαλία

Μια νέα «πράσινη» διάκριση για την περιφέρεια Θεσσαλίας που επιλέχθηκε να συμμετάσχει στην αποστολή της Ε.Ε. Πρόκειται για ένα καινοτόμο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει να μετατρέψει 100 ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030. Επιλεγμένα μέσω μιας αυστηρής διαδικασίας αξιολόγησης, οι 100 πρωτοπόροι χρησιμεύουν ως ευρωπαϊκοί κόμβοι καλού. Πρακτική και καινοτομία για μια πράσινη μετάβαση σε όλη την Ευρώπη.

«Η επιλογή της Θεσσαλίας για μία από τις 100 κλιματικά ουδέτερες ευρωπαϊκές αποστολές έως το 2030 αποτελεί μεγάλη τιμή και ισχυρή προσθήκη στον στρατηγικό σχεδιασμό έργων και δράσεων που χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται από την περιοχή τα τελευταία χρόνια για την προστασία του περιβάλλοντος και της ενέργειας. πραγματικά αποδίδει, εξοικονομεί χρήματα», είπε ο Κώστας Αγοραστός, περιφερειάρχης Θεσσαλίας. “Η κλιματική κρίση δεν είναι προσωρινή. Πράσινη και φθηνή ενέργεια που κατασκευάζεται στην Ελλάδα από υδροηλεκτρικά έργα όπως η Μεσοκόρα – αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα σε περιόδους πολλαπλών κρίσεων και μεγάλης αβεβαιότητας. Σχεδιασμός ως σύμμαχος: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης που διεξήχθη από Το SDSN, το μεγαλύτερο δίκτυο πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων, σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιφερειακής Πολιτικής, η περιφέρεια Θεσσαλίας κατατάσσεται μεταξύ όλων των περιφερειών της χώρας στην 17η βιώσιμη. Το σύνθημά μας είναι «ο καλύτερος τρόπος να πεις κάτι είναι να το κάνεις».

Είμαστε μια περιοχή με τα περισσότερα μέτρα και δράσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, χωρίς ανεξέλεγκτες χωματερές, χωρίς περιβαλλοντικά πρόστιμα από την ΕΕ και μια δημόσια περιοχή με υποδομή διαχείρισης απορριμμάτων και με βιολογικό καθαρισμό σε όλους τους κατοικημένους οικισμούς. Β. Ευρώπη, Ανασυγκρότηση της Λίμνης Κάρλα, Βραβευμένο καινοτόμο Πράσινη Συμφωνία, Ενεργειακές Αναβαθμίσεις για Δημόσια Κτίρια, Φωτισμός δρόμων σε δικαιοδοτικά οδικά δίκτυα, Ολοκληρωμένες στρατηγικές για την αειφόρο αστική ανάπτυξη, ύδρευση, για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, υπογειοποίηση σωλήνων άρδευσης, εγκατάσταση συστημάτων inverter, διαχείριση κενών προϊόντων, συλλογή νεκρών ζώων και οικολογικός έλεγχος τρωκτικών που επηρεάζουν τις καλλιέργειες στο αγροοικοσύστημα της Θεσσαλίας Προγράμματα με περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως το πρόγραμμα ΤΥΤΟ.

Η Ευρωπαϊκή Αποστολή – Η Επιτροπή Αποστολής «100 Climate Neutral Cities μέχρι το 2030» είναι ένα ολιστικό σύστημα διακυβέρνησης με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και προϋπολογισμούς για την κάλυψη των αναγκών αστικού επανασχεδιασμού και αναζωογόνησης και για την παροχή αναμενόμενων αποτελεσμάτων σε βελτιωμένη ποιότητα και αισθητική. Αστικό περιβάλλον, ενεργειακή απόδοση και ποιότητα κτιρίων, περιβαλλοντικό αποτύπωμα υπαίθριων δημόσιων χώρων, μείωση των ρύπων από τις καθημερινές μετακινήσεις, εξοικονόμηση φυσικών πόρων, ψηφιακός μετασχηματισμός αστικών περιοχών.

Η υλοποίηση αυτών των δράσεων θα συνδέσει τις υπάρχουσες με νέες πρωτοβουλίες και πολιτικές της ΕΕ. (Ευρωπαϊκά προγράμματα που ήδη εφαρμόζονται, π.χ. Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βιώσιμη Αστική Ανάπλαση) Ο κοινός παρονομαστής είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Οι περιφέρειες που συμμετέχουν στην αποστολή θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ολιστικών παρεμβάσεων, να επαναπροσδιορίσουν την ταυτότητά τους (rebranding) και να πραγματοποιήσουν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας μέσω χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ. δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Κάθε μία από τις 100 περιοχές υπογράφει το «Σύμφωνο για το Κλίμα». Είναι προσαρμοσμένο στις πραγματικότητες κάθε περιοχής και αναπτύσσεται μέσω μιας διαδικασίας συν-δημιουργίας για να διασφαλίσει ότι όλες οι φωνές ακούγονται σε όλα τα επίπεδα. Απώτερος στόχος της Ευρωπαϊκής Αποστολής είναι 100 επιλεγμένες περιφέρειες να συνεργαστούν μεταξύ τους και να λειτουργήσουν ως κόμβοι καινοτομίας για όλες τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, αναπτύσσοντας ένα αποθετήριο καλών πρακτικών από επιτυχημένα έργα και σοβαρές επενδύσεις.

Το 75% των πολιτών της ΕΕ ζει σε αστικές περιοχές. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πόλεις καταναλώνουν πάνω από το 65% της παγκόσμιας ενέργειας και ευθύνονται για πάνω από το 70% των εκπομπών CO2. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι πόλεις να λειτουργούν ως οικοσυστήματα πειραματισμού και καινοτομίας, βοηθώντας όλες τις άλλες περιοχές να μεταβούν στην κλιματική ουδετερότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας: https://ec.europa.eu/mission-cities
Ακολουθήστε: #EUmissions #HorizonEU #MissionCities

Πηγή: magnesianews.gr