• 23/02/2024 22:22

Αναπτυξιακός νόμος: πιθανή φορολογική απαλλαγή εάν δεν ολοκληρωθεί η επένδυση

ByGreeceit.gr

Μαρ 2, 2023
Ελάτε στο Viber

Τη δυνατότητα να λάβουν πραγματικά αφορολόγητα κίνητρα εισοδήματος για το 2022 χωρίς την ολοκλήρωση της επένδυσης έχουν οι εταιρείες των οποίων τα επενδυτικά σχέδια καλύπτονταν από τους δύο προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, 3908/2011 και 4399/2016.

Αυτό προβλέπει το άρθρο 43 του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών, το οποίο βρίσκεται ακόμη σε δημόσια διαβούλευση.

Ειδικότερα, εταιρείες των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στους δύο προαναφερθέντες νόμους και έχουν υποβάλει αιτήσεις για πιστοποίηση ποσοστών υλοποίησης 50% ή 65% των φυσικών και οικονομικών τους αντικειμένων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Τα επενδυτικά έργα ή η ολοκλήρωσή τους δικαιούνται κίνητρα φοροαπαλλαγής για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2022 κατ’ εξαίρεση, εφόσον η απόφαση πιστοποίησης έχει εκδοθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2022. υπάρχει. Λάβετε υπόψη ότι η χρήση κινήτρων προεπενδυτικής φοροαπαλλαγής ισχύει μόνο για επενδυτικά σχέδια βάσει του τελευταίου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 42, ανάλογες διαδικασίες ακολουθούνται για τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων των τριών προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων (3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016) καθώς και για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 4887. /2022.

Το άρθρο 41 του νομοσχεδίου προβλέπει επίσης τη δυνατότητα να επιτρέπονται ειδικά δρομολόγια επιβατών και πορθμείων από και προς κατάλληλα τοπικά εμπορικά, αλιευτικά σκάφη ή λιμάνια πολλαπλών χρήσεων για την κάλυψη των αναγκών των επενδυτικών κατασκευαστικών έργων. Χαρακτηρίζεται ως στρατηγικό. Μάλιστα, η νέα αυτή διάταξη έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή, προορίζεται να εφαρμοστεί στην περίπτωση επενδύσεων που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως στρατηγικές, αλλά και σε επενδύσεις που έχουν ήδη υποβληθεί προς αξιολόγηση από την Enterprise Greece.

Πηγή: magnesianews.gr