• 01/04/2023 22:36

Αναστάτωση στη φορολόγηση 1 εκατομμυρίου ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων

ByGreeceit.gr

Δεκ 4, 2022
Αναστάτωση στη φορολόγηση 1 εκατομμυρίου ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων

Η κυβέρνηση σχεδιάζει νέα φορολογική μεταρρύθμιση με φορολογική αναθεώρηση μηδενικής βάσης για 1 εκατομμύριο επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Στόχος είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και ο περιορισμός του αδήλωτου εισοδήματος και της φοροδιαφυγής.

Σήμα αντιστροφής στον τρόπο φορολογίας των επαγγελματιών είναι ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει αναθέσει ειδική έρευνα στο ΙΟΒΕ για να τεκμηριώσει την τρέχουσα κατάσταση, να πραγματοποιήσει συγκριτικό έλεγχο με το φορολογικό σύστημα που εφαρμόζεται σε άλλες χώρες της ΕΕ και να υποβάλει προτάσεις. υποβολή. Δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους.

Στην ημερήσια διάταξη είναι η αλλαγή των φορολογικών συντελεστών, η κατάργηση των τελών προσβολής, η σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων επιβίωσης, οι αρχικοί φόροι και η μείωση και η απαλλαγή των ισχυόντων φόρων.

Πηγές του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι το είδος και το εύρος των αλλαγών εξαρτώνται από την έρευνα του ΙΟΒΕ και συνδέονται πάντα με τα δημοσιονομικά περιθώρια.

νικητής

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν αναφερθεί ως μεγάλοι κερδισμένοι στην τελευταία φορολογική μεταρρύθμιση, με φορολογικό συντελεστή 9% στο εισόδημα από το 2020, με ευνοϊκότερο συντελεστή που μειώνει τη φορολογική επιβάρυνση έως και 60%. Έως 10.000 ευρώ, «κατάργηση» του ειδικού φόρου αλληλεγγύης, «κούρεμα» προκαταβολής φόρου, απαλλαγή από το τέλος τήρησης. Για παράδειγμα, αν ένας ελεύθερος επαγγελματίας με καθαρό κέρδος 10.000 ευρώ πληρώσει 2.200 ευρώ φόρους στη νέα κλίμακα μέχρι το 2019, ο φόρος θα «φουσκώσει» στα 900 ευρώ και το κέρδος θα φτάσει τα 1.300 ευρώ.

Ωστόσο, παρά τη μειωμένη φορολογική επιβάρυνση, τα ποσοστά φοροδιαφυγής στους ελεύθερους επαγγελματίες παραμένουν υψηλά, σύμφωνα με έρευνα του φορολογικού ελεγκτικού μηχανισμού. Η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με την εισαγωγή των POS σε επαγγελματίες όλων των κλάδων και η σύνδεση με ταμειακές μηχανές και ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ τεκμαίρεται ότι κλείνει το παράθυρο της φοροδιαφυγής, αλλά περικόπτει συστηματικά τις αποδείξεις στις συναλλαγές. Δεν επηρεάζει άτομα που αποφύγει. Αναστάτωση στη φορολόγηση 1 εκατομμυρίου ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων

Έκθεση ΙΟΒΕ

Το Υπουργείο Οικονομικών έθεσε ξανά στο τραπέζι το φορολογικό πλαίσιο για επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους και ανέθεσε στο ΙΟΒΕ σε πρώτη φάση την εκπόνηση έκθεσης οικονομικής μελέτης για τη μεταρρύθμιση του φορολογικού πλαισίου για τους αυτοαπασχολούμενους στη χώρα μας. . .

Όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση, «στόχος της οικονομικής επισκόπησης είναι η σύγκριση των Ελλήνων αυτοαπασχολούμενων με τη διεθνή πρακτική, με στόχο την απλούστευση και διεύρυνση της φορολογικής βάσης βάσει παρόμοιων κινήτρων. Η στόχευση αυτή θεωρείται σημαντική καθώς: Παρά τη βελτιωτική τάση, η Ελλάδα έχει το δεύτερο υψηλότερο «κενό» εισοδήματος ΦΠΑ στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η Ομάδα Εργασίας του ΙΟΒΕ θα υποβάλει έκθεση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η οποία θα περιλαμβάνει:

  • Περιγραφική ανάλυση του συστήματος αυτοαπασχόλησης στην ελληνική οικονομία.
  • Ανάλυση φορολογικής δομής, φορολογικών συντελεστών και εισοδήματος στην Ελλάδα.
  • Επικεντρώνεται στις διεθνείς πρακτικές φορολογίας των αυτοαπασχολούμενων, συμπεριλαμβανομένων χωρών παρόμοιων με την Ελλάδα ως προς την κλίμακα ή/και τη δομή της οικονομικής δραστηριότητας.
  • Πρόταση φορολογικής μεταρρύθμισης για τους ελεύθερους επαγγελματίες της Ελλάδας με στόχο την επέκταση του φορολογικού συστήματος.

Πηγή: magnesianews.gr