• 30/11/2023 03:09

Ανοιχτή είναι πλέον η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Ανακύκλωση – Αντικατάσταση Θερμοσίφωνου».ποιος έκανε αίτηση πρώτος

ByGreeceit.gr

Μάι 12, 2023
Πόσο είναι η επιδότηση των ηλιακών θερμοσιφώνων - δείτε το βίντεο

Η πλατφόρμα θα ανοίξει το μεσημέρι της Πέμπτης (11 Μαΐου 2023) για όσους θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Ανακύκλωση – Αντικατάσταση Θερμοσίφωνου» και να λάβουν επιδοτήσεις για την αντικατάσταση των ηλιακών τους θερμοσιφώνων με ηλιακή ενέργεια.

https://allazothermosifona.gov.gr Την πρώτη μέρα λειτουργίας της πλατφόρμας, οι πολίτες με ΑΦΜ που τελειώνουν σε 1 και 2 θα κάνουν σήμερα αίτηση για να αντικαταστήσουν τους παλιούς ενεργοβόρους ηλεκτρικούς τους θερμοσίφωνες με ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι οι ακόλουθες.

Πέμπτη 11.05: ΑΦΜ που τελειώνουν σε 1, 2
Παρασκευή 12.05: Τα ΑΦΜ λήγουν στις 3 και 4
Σάββατο 13.05: Τα ΑΦΜ λήγουν στις 5 και 6
Κυριακή 14.05: Λήγει ΑΦΜ 7, 8
15 Μαΐου: Η ημερομηνία λήξης του ΑΦΜ είναι 9,0.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω του gov.gr ή της πλατφόρμας του προγράμματος https://allazothermosifona.gov.gr έως την Τρίτη 20 Ιουνίου και ώρα 15:00.

Το πρόγραμμα Ανακύκλωση-Αντικατάσταση Θερμοσίφωνων παρέχει στα νοικοκυριά επιχορηγήσεις για την αντικατάσταση των ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων τους με νέους, υπερσύγχρονους ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Επιδοτήσεις για την αγορά νέων υπερσύγχρονων ηλιακών θερμοσιφώνων.
Επιδότηση του κόστους πρόσθετων εργασιών που απαιτούνται για την αντικατάσταση παλαιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με νέο ηλιακό θερμοσίφωνα (π.χ. έξοδα μεταφοράς, εγκατάσταση νέου ηλιακού θερμοσίφωνα ή αφαίρεση παλιού θερμοσίφωνα, αναλώσιμα και αξεσουάρ κ.λπ.) .
Η παράδοση παλαιών ηλεκτρικών θερμοσιφώνων σε λιανοπωλητές που προμηθεύουν νέους ηλιακούς θερμοσίφωνες είναι υποχρεωτική.
Σημείωση:

Μπορούμε να αντικαταστήσουμε παλιούς ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες χωρητικότητας 40 λίτρων και άνω.
Δεν επιδοτούνται νέοι ηλιακοί θερμοσίφωνες χωρίς παράλληλες παραδόσεις παλαιών ηλεκτρικών θερμοσιφώνων.
Η επιχορήγηση αυτή παρέχεται μέσω κουπονιών προγράμματος. Αυτό το κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εγκεκριμένους προμηθευτές προγραμμάτων και καλύπτει ένα μέρος του συνολικού κόστους του σχετικού προϊόντος/υπηρεσίας.
Για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, οι δικαιούχοι πρέπει:

Για οικιακούς καταναλωτές που εγκαθιστούν ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες στα σπίτια τους (σε αντίθεση με τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις).
Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από φυσικό πρόσωπο που γεννήθηκε πριν την 1η Ιανουαρίου 2006 και κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα.
Κάθε φυσικό πρόσωπο πρέπει να υποβάλει μόνο μία αίτηση.
Το μέσο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30.000 €.
Ο δυνητικός δικαιούχος δεν έχει υποβάλει αίτηση ή δεν έχει συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας όπως «Εξεκονόμου – Αυτόνομου» ή «Εξεκονόμου 2021».

Πηγή: magnesianews.gr