• 05/12/2023 01:42

Άνοιξαν οι αιτήσεις για επιδότηση 14.800 ευρώ για ανέργους 18-29 ετών – δικαιούχους

ByGreeceit.gr

Μάι 11, 2023
Η ΕΚΤ αναμένει ότι οι μισθοί θα αυξηθούν σημαντικά βραχυπρόθεσμα έναντι του πληθωρισμού.

Αύριο, 12 Μαΐου 2023 (Παρασκευή) στις 13:00 θα αρχίσουμε να δεχόμαστε ηλεκτρονικές αιτήσεις για το 3ο τρίμηνο της «Επιδότησης Προώθησης Απασχόλησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών 18 έως 29 ετών με έμφαση στην Ψηφιακή Οικονομία». » αρχίζει.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15:00 τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023.

Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Δημόσια Αρχή Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ο στόχος δράσης 12 μηνών εστιάζει στην ψηφιακή οικονομία και δίνει τη δυνατότητα σε 300 άνεργους νέους να αυτοαπασχοληθούν μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων.

Το ύψος της ενίσχυσης για νέες επιχειρήσεις ανέρχεται σε 14.800 ευρώ, καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

– 4.000€ για πρώτη φορά μετά την έναρξη δραστηριοτήτων στη ΔΟΥ.

– Δεύτερη πληρωμή 5.400 ευρώ, που καταβλήθηκε μετά το τέλος του πρώτου εξαμήνου από την έναρξη του έργου.

– 5.400€ για το τρίτο, μετά από δύο εξάμηνα από την έναρξη του προγράμματος.

Δικαιούχοι του μέτρου αυτού είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης που περιέχει πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης (επενδυτικές προτάσεις) αποστέλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικής Βοήθειας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΠΣΚΕ).

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτείται από την Πολιτεία της Ελλάδας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Ανθρώπινη Ανάπτυξη, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020.

Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων αναφέρονται λεπτομερώς στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Πηγή: magnesianews.gr