• 03/10/2023 02:45

Άνοιξε η αίτηση στο exoikonomo2023.gov.gr – όλες οι πληροφορίες

ByGreeceit.gr

Ιούν 17, 2023
Άνοιξε η αίτηση στο exoikonomo2023.gov.gr – όλες οι πληροφορίες

Από τη Δευτέρα θα ανοίξει στην πλατφόρμα https://exikonomo2023.gov.gr η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής για το πρόγραμμα «Εξικόνομο 2023» και θα γίνονται δεκτές έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Υπολογίζεται ότι στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 20.000 νοικοκυριά, προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 60 εκατ. ευρώ θα διατεθούν αποκλειστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

Το ποσοστό επιδότησης επενδύσεων κυμαίνεται από 40% έως 75% ανάλογα με το εισόδημα του νοικοκυριού και το υπόλοιπο ποσό μπορεί να δανειστεί με επιδοτούμενα επιτόκια.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι:

αντικατάσταση πλαισίου
Τοποθέτηση και ανανέωση μόνωσης
Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και ψύξης
Σύστημα ζεστού νερού στο σπίτι με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Άλλες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (συστήματα διαχείρισης έξυπνων κατοικιών).
Για να εξασφαλιστούν 30 ή περισσότερες εξοικονομήσεις πρωτογενούς ενέργειας για κάθε κατοικία (μονοκατοικία ή διαμέρισμα) που καλύπτεται, οι παρεμβάσεις πρέπει να οδηγούν σε αναβαθμίσεις σε τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες και τουλάχιστον στην κατηγορία Β σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης. . %.

Σημειώστε τα ακόλουθα:

Μετά την υποβολή της αίτησης, γενικά μόνο στις επιλέξιμες αιτήσεις θα δοθεί προθεσμία 75 ημερών για ηλεκτρονική αναγνώριση κτιρίου/υποβολή ενιαίου ακινήτου.

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις που επιλέγουν οι αιτούντες να συμπεριλάβουν στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης έχουν προθεσμία 120 ημερών για να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία χρηματοδότησης. Οι αιτήσεις δανείου πρέπει να υποβληθούν και να εγκριθούν από συνεργαζόμενες τράπεζες εντός αυτής της περιόδου. Εάν η παραπάνω περίοδος παρέλθει χωρίς καμία ενέργεια, οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν με δικά τους κεφάλαια.

Πρέπει να ολοκληρώσετε ολόκληρο το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο εντός 365 ημερών (συνολική προθεσμία) από την υποβολή της αίτησής σας.

Περισσότερες πληροφορίες και πλήρης οδηγός προγράμματος θα βρείτε στη σελίδα μας στο https://exoikonomo2023.gov.gr.

Πηγή: magnesianews.gr