• 22/09/2023 04:18

Απλοποιημένη υποβολή φορολογικών δηλώσεων – Τι αναμένεται να αλλάξει για τους οφειλέτες

ByGreeceit.gr

Φεβ 1, 2023
Απλοποιημένη υποβολή φορολογικών δηλώσεων - Τι αναμένεται να αλλάξει για τους οφειλέτες

Σε δημόσιες ακροάσεις τέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την «υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (τοποθεσίας) και περιουσιακών συμφερόντων.

Με το νομοσχέδιο αναμορφώνεται το νομικό πλαίσιο για την υποβολή δηλώσεων προέλευσης (δηλώσεις περιουσίας και οικονομικών συμφερόντων) και ταυτόχρονα απλοποιείται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων.

Ειδικότερα, μια από τις προτεινόμενες καινοτομίες του νομοσχεδίου θα αφαιρούσε το βάρος των φορολογουμένων από τη συλλογή δεδομένων για τις δηλώσεις οι ίδιοι, καθιστώντας τις άμεσα διαθέσιμες στους ελεγκτικούς φορείς.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης συνοψίζει τις διαδικασίες υποβολής και διαχείρισης ειδοποιήσεων «πόθεν έσχες» σε έναν απλοποιημένο και κατανοητό νόμο. Παράλληλα, έχει εκσυγχρονιστεί πλήρως και αποσαφηνιστεί το πλαίσιο διενέργειας ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές.

Πιο συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου:
• Να «καθαρίσει» νομοθετικά το υπάρχον κατακερματισμένο και τελικά άπιαστο νομοθετικό πλαίσιο συμπεριλαμβάνοντας 49 τρέχουσες υποθέσεις οφειλετών σε 13 ευνόητες κατηγορίες.

• Εξαλείφει την αναχρονιστική και περιττή ταλαιπωρία των υπευθύνων για τη συλλογή δεδομένων αρχειοθέτησης που είναι άμεσα διαθέσιμα στους ίδιους τους ελεγκτικούς φορείς.

• Μέσω της εισαγωγής προτύπων που θέτει η Επιτροπή Ελέγχου και του καθορισμού ενός ελάχιστου ποσοστού περιπτώσεων ελέγχου (ελάχιστο ανώτατο όριο), τίθενται σαφείς και μετρήσιμοι στόχοι για τη διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

• Η οριοθέτηση και η επίβλεψη του πλαισίου ελέγχου από έναν ενιαίο οργανισμό εξαλείφει την ποικιλία οδηγιών και οδηγιών από ελεγκτές που οδηγούν σε διαφορετική μεταχείριση των πιστωτών από τους ελεγκτές σε παρόμοιες περιπτώσεις (δηλαδή, ένας οργανισμός θα δώσει σαφείς οδηγίες και οδηγίες). οδηγίες προς τους ελεγκτές).

Πηγή: magnesianews.gr