• 02/10/2023 15:32

Ασφαλισμένοι Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα Δικαιούχοι Πρόωρης Συνταξιοδότησης

ByGreeceit.gr

Ιούν 13, 2023
Τι θα φέρει στο κράτος η νέα ενιαία αμοιβή;

Κατά γενικό κανόνα το 2023, θα συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 62 ετών μετά από συνολικά 40 έτη κάλυψης και στα 67 έτη μετά από τουλάχιστον 15 έτη κάλυψης.

Για τους γονείς, τις ΔΕΚΟ, τα τραπεζικά ταμεία και τα ΙΚΑ στο Δημόσιο, το ειδικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης θα εξακολουθεί να ισχύει και το 2023, δίνοντάς τους το δικαίωμα «συνταξιοδότησης» μεταξύ 50 και 58 ετών, εφόσον έχουν προηγουμένως εξασφαλίσει το δικαίωμα συνταξιοδότησης. . . Φυσικά, σε αυτή την περίπτωση, όταν το παιδί ενηλικιώθηκε παίζει σημαντικό ρόλο.

Ανήλικοι (άνδρες και γυναίκες) και γονείς με τρία ή περισσότερα παιδιά που καλύπτονται από κρατική ασφάλιση, και μητέρες και χήροι πατέρες που καλύπτονται από ταμεία ΔΕΚΟ (που έχουν συμφέρον να συνταξιοδοτηθούν και τράπεζες που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν ανάλογα με το έτος ίδρυσης) 50, 52 ή 55 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2023.

Αυτές οι κατηγορίες περιλαμβάνουν:

  • Μητέρα δημοσίου υπαλλήλου και υπαλλήλου της Τράπεζας ΔΕΚΟ που συμπλήρωσε το 2010 την ηλικία των 25 ετών και έχει ταυτόχρονα ανήλικα παιδιά.
  • Γονείς (άνδρες-γυναίκες) είναι δημόσιοι υπάλληλοι και μητέρα ΔΕΚΟ – τραπεζική υπάλληλος που συμπλήρωσε τα απαιτούμενα 25 έτη το 2011 παρά την αγορά πλασματικών ετών και ταυτόχρονα είχε ανήλικα παιδιά.
  • Οι γονείς (άνδρες-γυναίκες) είναι δημόσιοι υπάλληλοι και μητέρα ΔΕΚΟ – υπάλληλος τράπεζας που συμπλήρωσε τα απαιτούμενα 25 έτη το 2012, συμπεριλαμβανομένων των πλασματικών ετών αποζημίωσης, και είχε ταυτόχρονα ανήλικα τέκνα.
  • Δημόσιοι υπάλληλοι (άνδρες-γυναίκες) με 3 ή περισσότερα παιδιά (συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν αγοράσει πλασματικά έτη από παιδιά) και μητέρες με 3 παιδιά ΔΕΚΟ – τραπεζοϋπάλληλοι που συμπλήρωσαν την απαιτούμενη 20ετία το 2011.
  • Δημόσιοι υπάλληλοι (άνδρες-γυναίκες) με 3 και πλέον παιδιά και μητέρες με 3 παιδιά, ΔΕΚΟ – τραπεζοϋπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη 20ετία το 2011, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης πλασματικών ετών.
  • Δημόσιοι υπάλληλοι (άνδρες-γυναίκες) με 3 και άνω παιδιά και μητέρες με 3 παιδιά, ΔΕΚΟ – τραπεζοϋπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη 20ετία το 2012, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης πλασματικών ετών.

Οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανηλίκων τέκνων ΙΚΑ του Ταμείου ΔΕΚΟ Τράπεζας έχουν κεκτημένο δικαίωμα να συμπληρώσουν την ασφαλιστική κάλυψη των 5.500 ημερών και να συνταξιοδοτηθούν, ταυτόχρονα οι ανήλικοι υπόκεινται στο όριο ηλικίας 1 Ιανουαρίου 2023. Μετά από αυτό μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε ημερομηνία. , ρυθμίζεται με τον Ν. 4336/2015.

Αυτές οι κατηγορίες περιλαμβάνουν:

  • Το 2010 είχε μητέρα και ανήλικο παιδί που ήταν ασφαλισμένοι συνολικά για 5.500 ημέρες, οπότε εγγράφηκε για μειωμένη σύνταξη στα 50 και πλήρη σύνταξη στα 55.
  • Το 2011 είχε μητέρα και ανήλικο παιδί που συμπλήρωσαν συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης, εγγράφηκαν στη μειωμένη σύνταξη το 52ο έτος και εντάχθηκαν στην πλήρη σύνταξη το 57ο έτος.
  • Μητέρες και ανήλικα τέκνα που συμπλήρωσαν συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2012 εγγράφηκαν σε μειωμένες συντάξεις στα 55 και πλήρεις συντάξεις στα 60.

Πηγή: magnesianews.gr