• 25/09/2023 08:30

Ασφαλισμένος: 15ετία σύνταξη 2 διευκολύνσεις

ByGreeceit.gr

Μάι 9, 2023
e-EFKA: Οι υποχρεώσεις μπορούν να ρυθμιστούν σε 24 δόσεις αντί για 12 – ελάχιστη μηνιαία δόση είναι 50 €

Λύση για τους χιλιάδες ασφαλισμένους που δεν έχουν τις απαραίτητες σφραγίδες για να συνταξιοδοτηθούν σε 15 χρόνια δίνει πλέον η ισχύουσα νομοθεσία, καθώς μπορούν πλέον να αγοραστούν σε 6 έως 36 μήνες. Αυτό ρυθμίζεται από τον Ν. 4921/2022 που επιτρέπει σε όσους δεν έχουν εξασφαλίσει τα «βασικά» 15 χρόνια (4.500 ημέρες ασφάλισης) να λάβουν σύνταξη και μέγιστο 6 μήνες (150 DM) Προσφέρεται δυνατότητα εξαγοράς. ) ή προαιρετική ασφάλιση έως 36 μήνες (3 έτη).

Επισημάνθηκε ότι ο ισχύων νόμος αποσκοπεί στη διευκόλυνση του καθορισμού των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων για λιγότερο από 15 χρόνια.

Το ένα αφορά τη συμπλήρωση περιόδου ασφάλισης έως 6 μήνες (150 HA) με την καταβολή εισφορών. Στην πρώτη αυτή κατηγορία περιλαμβάνονται ασφαλισμένοι με διάρκεια ασφάλισης 14 ετών και 6 μηνών (4.350 HA). Για να συμπληρώσετε τη βασική ηλικία συνταξιοδότησης των 15 ετών ή των 4.500 DM, θα σας δοθεί η δυνατότητα να αποπληρώσετε έως και 6 μήνες (150 DM).

Η εξαργύρωση των 150 μάρκες θα κοστίσει το 20% του νέου κατώτατου μισθού (σύνολο 713 €) ή 142,6 € το μήνα ή 855,60 € σε 6 μήνες. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη θα είναι 466,35 €. Τονίζεται ότι ο νόμος καλύπτει περιπτώσεις ασφαλισμένων φορέων κοινωνικής ασφάλισης που είναι εγγεγραμμένοι στον e-ΕΦΚΑ, με εξαίρεση τον Οργανισμό Ασφάλισης Γεωργίας (ΟΓΑ).

  • Γίνε 67 ετών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022,
  • Μόνιμη αναστολή απασχόλησης και πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης,
  • δεν έχουν υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση
  • Δεν έχω αποσυρθεί ακόμη ούτε από ελληνικές ούτε από ξένες πηγές.
  • Εάν κατά τα άλλα δεν δικαιούστε σύνταξη σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των φορέων μελών του ηλεκτρονικού ΕΦΚΑ, τις διατάξεις που ισχύουν για το Δημόσιο ή την Τράπεζα της Ελλάδος ή τις διατάξεις του ασφαλιστικού σας φορέα στο εξωτερικό, απαιτείται σύνταξη που δεν υπερβαίνει από 150 ημέρες. Ασφάλιση για συμπλήρωση του απαιτούμενου ελάχιστου χρόνου των 4.500 ημερών.

Ο ασφαλισμένος που πληροί σωρευτικά όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις λαμβάνει εφάπαξ εισφορά του ασφαλισμένου και του εργοδότη του που αντιστοιχεί στις ημέρες ασφάλισης για τις οποίες πιστοποιείται, με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει στο χρόνος πιστοποίησης Δίνονται περιορισμένες δυνατότητες πληρωμής. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα αυτό αποκλείεται εάν ο ασφαλισμένος γνωρίζει πλασματικό χρόνο ασφάλισης 5 ετών και άνω. Διευκρινίζεται επίσης ότι η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τη συμπλήρωση των συνθηκών συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 612/1977 ή άλλης ειδικής διάταξης που παρέχει στο Ίδρυμα πραγματική περίοδο κάλυψης.

Μια δεύτερη λύση είναι η αγορά εθελοντικής ασφάλισης (που καλύπτει 9.000 ημέρες) για έως και τρία χρόνια. Ο νόμος αυτός απαιτεί όλους τους ασφαλισμένους κοινωνικής ασφάλισης που είναι εγγεγραμμένοι στον ηλεκτρονικό ΕΦΚΑ και έχουν ασφαλιστική κάλυψη τουλάχιστον 500 ημερών εντός 5 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για σύνταξη, με μέγιστη περίοδο κάλυψης τα 3 έτη. Προορίζεται για όταν χρειαστεί το. Ασφάλιση για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Ασφαλισμένος που αθροιστικά πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης μαζί με αίτηση εγγραφής στην προαιρετική ασφάλιση ή συνέχισης για μέγιστο διάστημα 3 ετών που απαιτείται για τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου. θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων·

Επομένως, η επιλογή αυτή είναι κατάλληλη για όλους τους ασφαλισμένους των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (συμπεριλαμβανομένου του ΟΓΑ) που χρειάζονται περισσότερα από 150 ένσημα ή δεν μπορούν να πληρώσουν άμεσα τα υπόλοιπα ασφάλιστρα.

Εάν πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις χορήγησης προσόδων, θα εκδοθεί πράξη προσωρινής απονομής προσόδων. Αυτό περιλαμβάνει:

  • Αποδοχή αιτήσεων για προαιρετική συνέχιση ασφάλισης,
  • χρόνο οποιασδήποτε διάρκειας,
  • ποσό προς πληρωμή,
  • Ημέρα που πληρούνταν οι προϋποθέσεις για τη λήψη της σύνταξης γήρατος
  • Δεν χρειάζεται να υποβάλετε ξανά αίτηση μέχρι την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης (την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις σύνταξης γήρατος). Μέχρι την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης ο αιτών δεν είναι συνταξιούχος αλλά προαιρετικός εισφορέας του ηλεκτρονικού ΕΦΚΑ.

Πηγή: magnesianews.gr