• 26/03/2023 12:27

Αύριο συνέδριο με θέμα «Ευκαιρίες χρηματοδότησης, δικτύωσης και μεταφοράς τεχνολογίας για ώριμες ερευνητικές ομάδες»

ByGreeceit.gr

Νοέ 18, 2022
Ελάτε στο Viber

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ/ΘΤ, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), διοργάνωσε ημερίδα «Υγεία – Συγκέντρωση χρημάτων, δικτύωση και ανάπτυξη ώριμων ερευνητικών ομάδων που στοχεύουν φάρμακα» και τεχνολογία ευκαιρίες μεταγραφής». – Διατροφή», που συνδιοργανώνεται από το Ίδρυμα, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 από τις 09:00-12:00 και 14:00-17:00 στην Ιατρική Σχολή, Σχολή Επιστημών Υγείας. Λάρισας – αμφιθέατρο MA2 (πρώτος όροφος, https://goo.gl/maps/NkMw7xrr6rK3aSMbA).

Μια συνάντηση αποτελείται από δύο μέρη:

Το πρώτο μέρος (09:00-14:00) είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και απευθύνεται σε όλο το ακαδημαϊκό, διδακτικό και φοιτητικό προσωπικό και τις νεοφυείς/τεχνοβλάστες που ιδρύθηκαν ή πρόκειται να ιδρυθούν από το ΤΤ και τις υπηρεσίες. Παρέχεται από το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και τη Μονάδα Καινοτομίας και Δικτύωσης του ΕΚΤ. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τη διασφάλιση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τη διαβούλευση για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες (Horizon Europe, EIT Health, EIT Food, ETC, κ.λπ.), επιχειρηματικά ή ερευνητικά συνέδρια (διεθνείς εκδηλώσεις διαμεσολάβησης ), τεχνική συνεργασία και δικτύωση, υποστήριξη την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της χρήσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Το δεύτερο μέρος (14:00-17:00) αφορά «Εργαστήρια για την ανάλυση των αναγκών των ώριμων ομάδων και την εύρεση επαγγελματικών εργαλείων χρηματοδότησης και τεχνικών συνεργασιών» Προορίζεται για πιο εστιασμένους πληθυσμούς ενδιαφέροντος, όπως ερευνητικές ομάδες με λύσεις. , νεοσύστατες επιχειρήσεις, τεχνικούς και ερευνητές που είναι λιγότερο προηγμένοι στην ίδρυση ή με άλλο τρόπο χρήση εταιρειών, αλλά έχουν τα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης έρευνας που μπορεί να είναι χρήσιμα περαιτέρω.

Παράλληλα με τη διοργάνωση αυτού του συνεδρίου, η Μονάδα Καινοτομίας και Δικτύωσης της ΕΚΤ θα αρχίσει να παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης στην Τ, σε συνεργασία με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας και τις άλλες δομές καινοτομίας της Τ. να γιατί:

– Δημιουργία εταιρικών προφίλ (επιχειρηματικών, τεχνικών ή και ερευνητικών) για την εύρεση συνεργατών στην πλατφόρμα του διεθνούς δικτύου Enterprise Europe Network,

– λεπτομερέστερη παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος και άλλων χρηματοοικονομικών εργαλείων που διατίθενται σε ερευνητικές ομάδες ΤΥ (π.χ. ειδικές προσκλήσεις Horizon Europe, ειδικά clusters, κλιμακωτές προσκλήσεις για επιχορηγήσεις, EIC κ.λπ.),

– Καινοτόμος και ψηφιακή υπηρεσία διαγνωστικής ανάλυσης δυνατοτήτων (μόνο startups/technoseeds)

– Πρόσβαση σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας για φοιτητές και πτυχιούχους βιοεπιστημών, υγείας, διατροφής και βιοτεχνολογίας

– Διασφάλιση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (πατέντες, σχέδια, PYX, κ.λπ.)

・Υπηρεσία υποστήριξης διαχωρισμού

-Γραμμή υποστήριξης πνευματικής ιδιοκτησίας

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ειδικού Λογαριασμού Ταμείου Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Λογαριασμός «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας Ειδικού Ταμείου Πανεπιστημιακών Ερευνών Θεσσαλίας» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5133275.

Κάντε κλικ εδώ για το πρόγραμμα του συνεδρίου

Πηγή: magnesianews.gr