• 27/03/2023 04:30

Χωρίς κυρώσεις για καθυστερημένες φορολογικές δηλώσεις – προϋποθέσεις

ByGreeceit.gr

Μαρ 4, 2023
Εκπρόθεσμες οφειλές: πότε οι εφορίες τις θεωρούν εισπρακτικές και πότε όχι

Η κατάργηση των προστίμων για την εκπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος διέπεται από διατάξεις που περιέχονται σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στο Κογκρέσο την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση αποφάσισε να καταργήσει τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων εφόσον το ποσό του φόρου δεν υπερβαίνει τα 100€. Με άλλα λόγια, δεν θα επιβληθεί πρόστιμο 100 ευρώ για απαιτήσεις με μηδενικό, πιστωτικό ή έως 100 ευρώ φόρο.

Πράγματι, για τους φορολογούμενους των οποίων οι αγωγές εκκρεμούν, η άρση των προστίμων θα έχει αναδρομική ισχύ, ανεξάρτητα αν προσφύγουν στο Γραφείο Επίλυσης Διαφορών ή στο Διοικητικό Δικαστήριο.

Το ισχύον νομικό πλαίσιο προβλέπει κυρώσεις από 100 έως 500 ευρώ και τόκους υπερημερίας για τους φορολογούμενους που υποβάλλουν τις δηλώσεις φόρου εισοδήματός τους μετά τις 30 Ιουνίου κάθε έτους (η ημερομηνία συνήθως παρατείνεται). Μέχρι να καθυστερήσει η υποβολή, έχει ήδη παρέλθει η προθεσμία πληρωμής του φόρου.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμων δηλώσεων που είχαν ως αποτέλεσμα μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις, ο φορολογούμενος πλήρωσε μόνο πρόστιμο 100 ευρώ. Αυτό συμψηφίστηκε με την επιστροφή φόρου στην περίπτωση της πιστωτικής δήλωσης.

Σύμφωνα με το νόμο, σήμερα επιβάλλονται πρόστιμα.

• Εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλει, υποβάλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή φορολογική δήλωση που δεν συνεπάγεται φορολογική υποχρέωση, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

• Εάν προκύψει φορολογική υποχρέωση λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης, ο φορολογούμενος θα τιμωρηθεί πρώτα και κύρια.

100 ευρώ. Θα χρεωθούν και τόκοι καθυστερημένης πληρωμής εάν η πληρωμή του φόρου είναι καθυστερημένη.

• Εάν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας και από την εκπρόθεσμη υποβολή της φορολογικής δήλωσης προκύπτει ότι έχει φορολογική υποχρέωση, 250€ εάν τηρεί κανονικό βιβλίο ή διπλό βιβλίο επιβάλλεται πρόστιμο 500€. Αυτά τα πρόστιμα θα διατηρηθούν.

Πηγή: magnesianews.gr