• 28/11/2023 13:45

Χριστουγεννιάτικη Λοταρία: Πώς να κερδίσετε 100.000 ευρώ

ByGreeceit.gr

Δεκ 13, 2022
Ελάτε στο Viber

Πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ θα μοιράσει η Χριστουγεννιάτικη Φορολογική Λοταρία σε τυχερούς φορολογούμενους που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές στην καθημερινότητά τους το τελευταίο 10ήμερο του Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, αυτή η κλήρωση της ΑΑΔΕ θα βραβεύσει 12 τυχερούς με 100.000€ έκαστος.

διαφήμιση

Το ποσό είναι αφορολόγητο και μη διαθέσιμο.

Εκτός από 100.000, ένα μικρό έπαθλο 1.000 ευρώ θα κληρωθεί και από αχρησιμοποίητα ποσά από προηγούμενες κληρώσεις.

Η συγκεκριμένη κλήρωση επισημαίνει τα ακόλουθα σημεία:

12 τυχεροί που κέρδισαν έπαθλα 100.000€ έκαστος

Τυχεροί που κέρδισαν έπαθλο 1.000 ευρώ. Αυτός ο αριθμός καθορίζεται από την προηγούμενη μηνιαία κλήρωση, συγκεκριμένα το συνολικό ποσό που μπορεί να έχει παραμείνει αχρησιμοποίητο μεταξύ Φεβρουαρίου και Αυγούστου 2022.

Στην πρώτη ετήσια κλήρωση, που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Δεκεμβρίου, θα συμμετάσχουν αθροιστικά όλα τα Raknos που συγκεντρώθηκαν ανά πολίτη από μεμονωμένες κληρώσεις που πραγματοποιούνται κάθε μήνα από τον Φεβρουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2022.

Για τον υπολογισμό του ποσού που προκύπτει από το μη κατανεμημένο ποσό των προηγούμενων κληρώσεων θα λαμβάνονται υπόψη οι μηνιαίες κληρώσεις που πραγματοποιούνται από τον Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο του 2022.

Ποιος αποκλείεται;
Όσοι κερδίσουν 50.000€ στη μηνιαία κλήρωση δεν συμμετέχουν στη μεγάλη ετήσια γιορτινή κλήρωση.

Σημειώστε ότι η μηνιαία κλήρωση θα επιλέξει 556 τυχερούς ως εξής:

1 άτομο που κέρδισε 50.000 ευρώ,

5 νικητές των 20.000 €

50 που κέρδισαν 5.000 ευρώ,

500 άτομα που κέρδισαν 1.000 ευρώ.

Το μηνιαίο ποσό διανομής κατανέμεται στους 556 δικαιούχους πολίτες σύμφωνα με τη σειρά με την οποία κληρώθηκαν τα τυχερά δελτία (ο πολίτης που κατέχει το πρώτο τυχερό δελτίο κερδίζει έπαθλο €50.000, ο δεύτερος Ο 6ος κάτοχος θα κερδίσει το έπαθλο). 20.000 €).

Εάν πολλά λαχεία ανήκουν στον ίδιο πολίτη, μόνο ένα λαχείο θεωρείται τυχερό στην ίδια μηνιαία κλήρωση και αν τα λαχεία κερδίζουν διαφορετικά χρηματικά ποσά, κερδίζει το μεγαλύτερο λαχείο. Αυξάνεται.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η λίστα συμπληρώνεται με τον επόμενο Raknus μέχρι να συμπληρωθούν τα 556 βραβεία.

Το ανώτατο όριο συναλλαγής ορίζεται στα 10.000 ευρώ ανά μήνα και ανά συμμετέχοντα, με μία χρέωση να υπολογίζεται για κάθε ευρώ που δαπανάται με χρήση κάρτας ή άλλου μέσου ηλεκτρονικής πληρωμής.

Πότε αποκτάτε τη σεξουαλική σας ορμή;
Ωστόσο, η λίμπιντο αυξάνεται όταν:

Εάν ξοδεύετε περισσότερο από το 30%, το 50% ή το 70% του μηνιαίου εισοδήματός σας χρησιμοποιώντας κάρτες ή άλλους τρόπους ηλεκτρονικής πληρωμής κατά τον μήνα αναφοράς, οι χρεώσεις σας θα διπλασιαστούν, τριπλασιαστούν ή τετραπλασιαστούν αντίστοιχα.

Άτομα, πολίτες με πραγματικό καθαρό εισόδημα κάτω των 1.000 € και πολίτες που δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν φόρο εισοδήματος Μηνιαίο εισόδημα που καταναλώνεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το έτος κατά το οποίο η τελευταία υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογείται και απαλλάσσεται. Μπορείτε να απολαμβάνετε διπλό φόρο για κάθε ευρώ που καταναλώνετε, ανάλογα με το ποσοστό του

Το επίδομα κάθε συμμετέχοντα θα προσαυξάνεται κατά 50% του ποσού που υπολογίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω για κάθε προστατευόμενο παιδί, όπως προκύπτει κατά περίπτωση από τις κοινές ή ατομικές καταστάσεις εισοδήματος των γονέων.

Ετήσιο, Ατομικό, Πραγματικό Καθαρό Εισόδημα, Φορολογούμενοι και Πολίτες που απαλλάσσονται από την τελευταία υποβληθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής είναι 60.000 € και άνω, ένα (κλήρωση για κάθε ευρώ που ξοδεύτηκαν). Μηνιαίο εισόδημα σε αυτή την υποενότητα σημαίνει το 1/12 του ετήσιου, ατομικού, πραγματικού καθαρού εισοδήματος, φορολογητέου ή αφορολόγητου ποσού της τελευταίας εκπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και δεν περιλαμβάνει εισόδημα. Λόγω διαφορών στα πρόσθετα στοιχεία.

Ποιοι συμμετέχουν στη μηνιαία κλήρωση;
Φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών που έχουν ΑΦΜ στην Ελλάδα συμμετέχουν αυτόματα στην κλήρωση υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, με βάση τα στοιχεία που συλλέγουν οι φορολογικές αρχές:

Διεξαγωγή συναλλαγών με χρήση καρτών ή άλλων μέσων ηλεκτρονικών πληρωμών.

Έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία εκπρόθεσμης υποβολής, εφόσον ευθύνεται.

βραβείο
Τα έπαθλα πρέπει να πιστωθούν και να εμφανίζονται ως δικαιούχος στον λογαριασμό πληρωμής που έχει δηλώσει ή σκοπεύει να δηλώσει ο Ενδιαφερόμενος στην επιλογή «Εγγραφή και επικοινωνία» του myAADE για το σκοπό αυτό.

Οι πολίτες που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό πληρωμών θα έχουν προθεσμία τριών μηνών από την επόμενη ημέρα της κλήρωσης να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ τον λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να καταθέσουν τα κέρδη τους.

Σε αυτή την περίπτωση, το ποσό θα πιστωθεί δωρεάν μετά τη δήλωση του λογαριασμού πληρωμής.

Ερωτήσεις και Απαντήσεις Λαχείων ΑΑΔΕ
Χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις για την ενημέρωση των φορολογουμένων σχετικά με προγράμματα λαχείων που εκδίδονται από την Ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσόδων.

Ποιος οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της κλήρωσης;
Αρμόδια για τη διεξαγωγή της κλήρωσης είναι η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε συνεργασία με ανεξάρτητο φορέα διαπίστευσης.

Ποιοι συμμετέχουν στην κλήρωση;
Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχει κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών που έχει ΑΦΜ.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω στο Πρόγραμμα Λαχείων της ΑΑΔΕ;
Πρέπει να έχετε πραγματοποιήσει (και εκκαθαρίσει) τουλάχιστον μία συναλλαγή χρησιμοποιώντας την κάρτα σας ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα τον προηγούμενο μήνα ή άλλη περίοδο κατά την οποία η κλήρωση είναι ανοιχτή για να διασφαλιστεί η συμμετοχή σας στις δημόσιες κληρώσεις του Προγράμματος.

Πώς μπορώ να υποβάλω μια ηλεκτρονική συναλλαγή για να συμμετάσχω στην κλήρωση;
Δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Η DILED συλλέγει τα δεδομένα των κλειστών συναλλαγών του προηγούμενου μήνα που αποστέλλονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών έως το τέλος της 20ής του επόμενου μήνα και τα μετατρέπει σε τιμολόγια.

Πώς καθορίζονται τα λαχεία;
Ο αριθμός των εισιτηρίων θα καθοριστεί σε κλιμακωτή βάση με βάση το άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στον συνολικό αριθμό των συναλλαγών του μήνα που αφορά η κλήρωση, ως εξής:

– 1 Ράκνος για κάθε 1€ αν το σύνολο είναι έως 100€.

– 1 παρτίδα για κάθε 2 ευρώ για τα επόμενα 400 ευρώ, δηλαδή από συνολικά 101 ευρώ έως 500 ευρώ.

– 1 λάκνος για κάθε 3 ευρώ από τα επόμενα 500 ευρώ, δηλαδή από 501 ευρώ έως 1.000 ευρώ συνολικά.

– 1 δεκάρα για κάθε 4 ευρώ που υπερβαίνει, δηλαδή συνολικό ποσό άνω των 1.001 ευρώ.

Εάν απαιτείται στρογγυλοποίηση, στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο μεγάλο ακέραιο.

Πώς μπορώ να δω ποια εισιτήρια κέρδισα σε κάθε κλήρωση;
Χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης στο TAXISnet για πρόσβαση στη συνδεδεμένη εφαρμογή (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ) στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.

Πόσα εισιτήρια κληρώνονται ανά κλήρωση;
Για κάθε κλήρωση, 1.000 τυχεροί και 1.000 εναλλακτικοί νικητές θα επιλεγούν και θα αριθμηθούν από την 1η, τη 2η έως τη 1000η θέση.

Πόσα άτομα μπορούν να κερδίσουν σε κάθε κλήρωση;
Εάν μια κλήρωση περιέχει πολλούς τυχερούς, ο νικητής δικαιούται να λάβει το έπαθλο μόνο μία φορά ανά κλήρωση. Οι υπόλοιποι τυχεροί γρύλοι σε αυτή την περίπτωση αντικαθίστανται από τον 1ο και τον 2ο γρύλο των εναλλακτικών γρύλων.

Ποια είναι τα δώρα της κλήρωσης;
Οι τυχεροί νικητές του προγράμματος λοταρίας θα λάβουν έπαθλα σε μετρητά ή σε είδος. Για τα έπαθλα, κάθε δικαιούχος θα λάβει 1.000 EUR.

Πώς μπορώ να μάθω τα αποτελέσματα της κλήρωσης;
Οι νικητές για κάθε κλήρωση θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ (www.aade.gr). Αν κάποιος από τους φίλους σας είναι ανάμεσα στους τυχερούς, θα ενημερωθείτε μέσω εξατομικευμένου μηνύματος στον λογαριασμό σας στο TAXISnet.

Πείτε μου πώς μπορώ να εγγράψω έναν τραπεζικό λογαριασμό.
Εάν είστε νικητής για πρώτη φορά ή δεν έχετε δηλώσει τον τραπεζικό σας λογαριασμό στην προηγούμενη κλήρωση, θα σας δοθεί περίοδος χάριτος 3 μηνών μετά την αποστολή προσωπικού μηνύματος στον λογαριασμό σας στο TAXISnet. Ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θέλετε να καταθέσετε τα κέρδη σας. Πρέπει να εμφανίζεται ως ο μοναδικός ή κύριος δικαιούχος του λογαριασμού.

Μπορείτε να δηλώσετε τον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή προσωπικών πληροφοριών TAXISnet.

Εάν δεν δηλωθούν τραπεζικοί λογαριασμοί εντός των παραπάνω προθεσμιών, θα καταβληθεί ποσό ίσο με τα κέρδη στον 1ο και 2ο Δικαιούχο Coke που είναι οι κάτοχοι της 1ης και 2ης Υποκατάστατης Παρτίδας Cola στη συγκεκριμένη κλήρωση.

Αν κερδίσω, πώς θα διεκδικήσω το έπαθλό μου;
Τα έπαθλα πρέπει να πιστωθούν σε τραπεζικό λογαριασμό εγγεγραμμένο για το σκοπό αυτό στο περιβάλλον TAXISnet και να εμφανίζονται ως ο μοναδικός ή πρώτος δικαιούχος.

Τα βραβεία σε είδος θα αποσταλούν ή θα παραδοθούν προσωπικά στη φορολογική σας κατοικία μετά από σχετική συνεννόηση.

Έχω το δικαίωμα να εξαιρεθώ από το πρόγραμμα κλήρωσης της ΑΑΔΕ;
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να εξαιρεθείτε από το Πρόγραμμα Δημόσιων Λαχείων ανά πάσα στιγμή. Τα κέρδη που κερδήθηκαν σε ορισμένες κληρώσεις μπορούν επίσης να παραιτηθούν εντός τριών μηνών από την εκτέλεσή τους με την υποβολή σχετικής αίτησης στη DILED. Σε περίπτωση τέτοιας παραίτησης, το έπαθλο θα είναι διαθέσιμο στους πρώτους και δεύτερους δικαιούχους οπτάνθρακα που είναι κάτοχοι των αντίστοιχων δελτίων εξαργύρωσης για τη συγκεκριμένη κλήρωση.

Πηγή: https://www.newsbomb.gr/

Πηγή: magnesianews.gr