• 21/03/2023 02:22

Δανειολήπτης: Πρόσωπο του οποίου η πληρωμή δόσεων μειώνεται από τον Φεβρουάριο

ByGreeceit.gr

Ιαν 11, 2023
Ελάτε στο Viber

Στεγαστικά και δάνεια μικρών επιχειρήσεων που υποθηκεύουν την πρώτη τους κατοικία θα επιδοτηθούν μέσω προγράμματος βοήθειας ευάλωτων φυσικών προσώπων που έχει συμφωνήσει η τράπεζα με το υπουργείο Οικονομικών.

Το πρόγραμμα βοήθειας πρώτης κατοικίας θα απευθύνεται μόνο σε ευάλωτα φυσικά πρόσωπα με βάση ορισμένα κριτήρια εισοδήματος και περιουσίας που ορίζονται από τη νομοθεσία και υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε περίπου 30.000. Για να χαρακτηριστεί ένα φυσικό πρόσωπο ως ευάλωτο, υπενθυμίζεται ότι:

α) Το συνολικό εισόδημα, ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7.000 € για ένα μόνο νοικοκυριό, προσαυξημένο κατά 3.500 € για κάθε μέλος του νοικοκυριού, έως 21.000 € κατ’ ανώτατο όριο ετησίως.

β) Η συνολική φορολογητέα αξία του ακινήτου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 για ένα μόνο νοικοκυριό, προσαυξημένη κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, έως 180.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

γ) Το συνολικό ποσό των καταθέσεων των νοικοκυριών ή/και την παρούσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ. Για μονογονεϊκά νοικοκυριά δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7.000 € και αυξάνεται κατά 3.500 € (ή 7.000 € για μονογονεϊκές οικογένειες) για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Η επιδότηση καλύπτει το 50% της αύξησης των δόσεων του δανείου. Αφού λοιπόν η δόση του στεγαστικού δανείου αυξηθεί το euribor στα 360 ευρώ για παράδειγμα, η τράπεζα καλύπτει 30 ευρώ. Αν λοιπόν η δόση ανέλθει στα 400€ μετά την άνοδο του νέου επιτοκίου, η τράπεζα θα καλύψει τα 50€. Το πρόγραμμα καλύπτει οριζόντια όλες τις τράπεζες, δομημένες και μη, καθώς και όλα τα δάνεια που μεταβιβάζονται σε funds και ο δανειολήπτης πληροί τα παραπάνω κριτήρια.

Οι επιδοτήσεις θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2023, αλλά θα καλύπτουν αναδρομικά τις προηγούμενες αυξήσεις που έγιναν από τον περασμένο Ιούλιο όταν άρχισε να αυξάνεται το euribor και θα ισχύουν για όλα τα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας με κυμαινόμενα επιτόκια.

Ο μηχανισμός για την έναρξη της εκταμίευσης των επιδοτήσεων θα γίνει «κλικ» στην πλατφόρμα του προγράμματος «Γέφυρα» που λειτουργεί η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Οι δανειολήπτες που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και θεωρούνται ευάλωτοι θα μπουν στην πλατφόρμα που ανοίγει για το σκοπό αυτό και θα κάνουν αίτηση για να λάβουν την επιδότηση. Η επιδότηση θα πιστωθεί σε ειδικό λογαριασμό.

Ωστόσο, οι δόσεις που καταβάλλονται στην τράπεζα βασίζονται στη δανειακή σύμβαση και δεν μειώνονται. Επομένως, θα είναι επιδότηση με τη μορφή επιστροφής χρημάτων στον λογαριασμό του δανειολήπτη. Ως εκ τούτου, το ποσό της επιδότησης θα εισπραχθεί από τέσσερις συστηματικές τράπεζες σε ένα κοινό ταμείο με τη μορφή κουμπαρά όπου η ΕΓΔΗΧ θα πιστώσει το ποσό στον δικαιούχο.

Πηγή: magnesianews.gr