• 25/09/2023 09:22

Διαδικτυακή διεπαφή για 400.000 ταμειακές μηχανές και POS πλησιάζει στην ολοκλήρωση

ByGreeceit.gr

Ιούν 12, 2023
Ποιος δικαιούται φορολογικές ελαφρύνσεις έως 2.200 ευρώ για ηλεκτρονικές πληρωμές

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα σχέδια της ΑΑΔΕ για σύνδεση 400.000 ταμειακών μηχανών με POS και επέκταση POS σε όλες τις εξαιρούμενες δραστηριότητες.

Το κόστος χρηματοδότησης για την αναβάθμιση και αντικατάσταση ταμειακών μηχανών και ηλεκτρονικών θα προέλθει από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 165 εκατ. ευρώ.

Το σχέδιο δράσης και το χρονοδιάγραμμα για τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών και POS και τη λειτουργία νέων τύπων φορολογικών μηχανισμών ορίζει:

Ταμειακή μηχανή και διεπαφή POS. Η διεπαφή ταμειακής μηχανής-POS δέχεται πληρωμές με κάρτα μόνο όταν εκδίδεται απόδειξη στην ταμειακή μηχανή, αλλά το POS δεν μπορεί να δεχθεί “δωρεάν συναλλαγές”, δηλαδή συναλλαγές εκτός του FIM. Μια φορολογική έρευνα διαπίστωσε ότι οι πληρωμές με κάρτα δεν συνοδεύονταν από αποδείξεις, ορισμένες εταιρείες αιτιολόγησαν τις παραδόσεις καρτών με αποδείξεις από άλλες συναλλαγές και ορισμένες εταιρείες χρησιμοποιούσαν POS διακανονισμένα εκτός Ελλάδας. Οι εταιρείες θα έχουν προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου 2023 για να υποβάλουν αίτηση στην Κοινωνία της Πληροφορίας για κουπόνι χρηματοδότησης για τη διεπαφή FIM-POS.

Ένας νέος τύπος φορολογικού μηχανισμού. Ο μηχανισμός που χρησιμοποιούν σήμερα οι εταιρείες (υπολογιστής) βασίζεται στην έκδοση αποδείξεων από αρχεία που είναι αποθηκευμένα μόνο στον υπολογιστή, ο οποίος δεν αποθηκεύει αξίες στη φορολογική μνήμη και παρακάμπτει επίσης τη φορολογική λειτουργικότητα. Βρέθηκε. μηχανισμός. Για την εξάλειψη αυτού του φαινομένου, περίπου 140.000 φορολογικά μηχανήματα θα αποσυρθούν μέχρι τον Οκτώβριο, αποθηκεύοντας όλα τα ποσά στη φορολογική μνήμη, εκδίδοντας σχετικές αναφορές και στέλνοντας συναλλαγές απευθείας στην ΑΑΔΕ και όχι μέσω υπολογιστών. Θα αντικατασταθεί από ένα νέο φορολογικό μηχάνημα που

Πηγή: magnesianews.gr