• 30/11/2023 21:00

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις «αποταμίευσης και μεταρρυθμίσεων» για τους νέους

ByGreeceit.gr

Μάι 21, 2023
Ελάτε στο Viber

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση για τη Νεολαία – Καινοτομία» λειτουργεί από την Πέμπτη 18 Μαΐου και θα είναι ανοιχτή στο κοινό έως την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα στήριξης για την ανακαίνιση και αναβάθμιση της κύριας κατοικίας για νέους. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη.

Α. “Αποθήκευση”:
Υπάρχουν κλιμακωτές επιδοτήσεις που κυμαίνονται από 45% έως 90% της αξίας των επιλέξιμων ενεργειακών παρεμβάσεων, με το υπόλοιπο να καλύπτεται από άτοκα δάνεια.

Το ύψος των καλυπτόμενων δαπανών μπορεί να φτάσει έως και τις 22.500€.

Επιχορηγούνται από:
αντικατάσταση παραθύρου,
Θερμική μόνωση,
σύστημα θέρμανσης και ψύξης,
Σύστημα παροχής ζεστού νερού οικίας με χρήση ΑΠΕ,
έξυπνες οικιακές συσκευές.
Β. “Ανακαίνιση”:
Προβλέπεται πάγια επιδότηση 30% για ποσά έως 10.000€ για παρεμβάσεις ανακαίνισης όπως ανακαίνιση χώρων μπάνιου και κουζίνας, αντικατάσταση πορτών εισόδου, αντικατάσταση και επισκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων και δαπέδων.

Οι κατοικίες που θεωρούνται επιλέξιμες πρέπει να είναι μονοκατοικίες ή διαμερίσματα για μία οικογένεια και πρέπει:

υπάρχει νομικά.
Δεν θεωρείται αποσπώμενο.
Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
Να ταξινομηθούν σε κατηγορία ενεργειακής κλάσης C ή μικρότερης βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (PEA).
Δικαιούχος
Όλοι οι νέοι που γεννήθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1984 και 31 Δεκεμβρίου 2005. Νέοι με νοικοκυριό έως 50.000 ευρώ για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Exkoyonamo» και έως 20.000 ευρώ για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ανανέωση».

Για να συμμετάσχει στο «Escogano», ο δικαιούχος πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, ο οποίος το κατέχει με οποιοδήποτε φυσικό δικαίωμα ή να είναι ο πλήρης ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής και ενοικιάζοντας .

Για να συμμετάσχει στην «Ανακαίνιση», ένας δικαιούχος πρέπει να έχει τουλάχιστον το 50% της πλήρους ιδιοκτησίας/επικαρπίας.Εξαιρείται η δευτερεύουσα ιδιοκτησία

Η βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών δεν είναι επιλέξιμη, σύμφωνα με τον οδηγό προγράμματος.

Πότε θα ακυρωθεί η αίτησή μου;
Με την επιφύλαξη των όρων του προγράμματος, μπορεί να υποβληθεί μόνο μία αίτηση ανά επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο (ανά αιτούντα ΑΦΜ).

Διευκρινίστηκε ότι πρέπει να υποβληθεί μία αίτηση για κάθε κατοικία που καλύπτεται από το τρέχον πρόγραμμα. Τα σπίτια που υποβάλλουν ενεργά αίτηση για οποιοδήποτε από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II”, “Εξοικονόμηση – Αυτόνομη” και “Εξοικονόμηση 2021” δεν είναι επιλέξιμα για υποβολή για το τρέχον πρόγραμμα. Εξαίρεση αποτελούν τα πολυοικογενειακά διαμερίσματα «Τύπου Β» του προγράμματος «Αποθήκευση Αυτονομίας», τα οποία επιτρέπεται να ισχύουν ως πολυοικογενειακές κατοικίες βάσει του τρέχοντος προγράμματος.

Εάν υποβληθούν πολλαπλές αιτήσεις για την ίδια Επιλέξιμη Διαμονή στο πληροφοριακό σύστημα από το ίδιο άτομο ή υπό διαφορετικές συνθήκες, όλες οι αιτήσεις θα απορριφθούν χωρίς εξαίρεση. Επιπλέον, για τις αιτήσεις για τις οποίες έχει αποφασιστεί υπαγωγή, η τελευταία αίτηση κατά χρονολογική σειρά θα αποσυρθεί.

Οι ανωτέρω έλεγχοι συμμόρφωσης αφορούν όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται στο πρόγραμμα που εκτελούνται από τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος πριν από την έκδοση απόφασης για την ένταξη κάθε αίτησης.

Πηγή: magnesianews.gr