• 01/04/2023 23:21

Δώρα Πάσχα: Πότε θα πληρωθούν το αργότερο και πώς υπολογίζονται;

ByGreeceit.gr

Μαρ 18, 2023
Θα δοθεί δώρο Πάσχα 300 ευρώ - ποιος εμπλέκεται;

Όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με εξαρτήσεις αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν ως δώρο Πάσχα μισό μηνιαίο μισθό ή 15 ημερομίσθια αν είναι ημερομίσθιο. Για να λάβει τα παραπάνω ποσά ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει εργαστεί από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου.

Τα δώρα του Πάσχα καταβάλλονται συνήθως τη Μεγάλη Τετάρτη, αλλά οι εργοδότες μπορούν να πληρώσουν νωρίτερα εάν το επιθυμούν.

Εργαζόμενοι των οποίων η σχέση εργασίας με τον εργοδότη τους άλλαξε και η περίοδος απασχόλησης δεν ήταν για την παραπάνω περίοδο, είτε παραιτήθηκαν οικειοθελώς είτε απολύθηκαν, θα λάβουν ποσοστό δώρου Πάσχα που υπολογίζεται ως εξής:

Για τους μισθωτούς, ανά οκτώ ημερολογιακές ημέρες, ποσό ίσο με το ήμισυ του μηνιαίου μισθού ή το 1/15 του ημερομίσθιου, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχει συμφωνηθεί. Εάν ο αριθμός των εργάσιμων ημερών είναι μικρότερος από 8, το άτομο δικαιούται το αντίστοιχο μέρος του δώρου Πάσχα.

Εάν ο εργαζόμενος αρρωστήσει κατά το παραπάνω διάστημα, αφαιρείται μόνο ο αριθμός των ημερών παροχής ασθενείας που έλαβε από την ασφαλιστική εταιρεία.

ο χρόνος δεν υπολογίζεται
Οι ημέρες απουσίας από την εργασία με άδεια άνευ αποδοχών ή άδεια άνευ αποδοχών δεν υπολογίζονται.

Οι απουσίες εργαζομένων λόγω συνδικαλιστικής δραστηριότητας (δηλαδή περίοδοι συνδικαλιστικών αδειών) δεν λαμβάνονται υπόψη.

Όσον αφορά τις απεργίες, η δικαστική νομολογία αναγνωρίζει ότι οι ημέρες απεργίας δεν συνυπολογίζονται στη διάρκεια της εργασιακής σχέσης. Και αυτό γιατί η απουσία του υπαλλήλου είναι οικειοθελής και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη απουσία. Κατ’ αναλογία, το ίδιο ισχύει και για τη στάση εργασίας. Γιατί στην πραγματικότητα συνιστά και απεργία.

Πηγή: magnesianews.gr