• 28/11/2023 12:36

Εμπορικό ενοίκιο: ανώτατο όριο 3% στις αυξήσεις – ποιος απαλλάσσεται;

ByGreeceit.gr

Δεκ 22, 2022
Ελάτε στο Viber

Μετά τη σχετική ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, θα κατατεθεί στη Βουλή τροπολογία για ανώτατο όριο στις προσαρμογές των εμπορικών μισθώσεων στο 3% το 2023. Σύμφωνα με τις τροπολογίες, το ανώτατο όριο του 3% δεν θα ισχύει για τις μισθώσεις εκμισθωτών.

α) εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα·

β) εταιρεία που ανήκει σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων της οποίας η πλειοψηφία των μετοχών σε πλασματικές μετοχές, μετοχές και δικαιώματα ψήφου διαχειρίζεται ο Διευθυντής Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων και της οποίας η έδρα βρίσκεται σε Κράτος Συνεταιριστικού Φορολογικού Τομέα, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει το ξέπλυμα χρήματος· κύκλωμα, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,

γ) Εταιρείες που λειτουργούν εμπορικά κέντρα συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 15.000 τετραγωνικών μέτρων. περισσότερα επίπεδα ή

δ) Εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει κατά 100% στο Δημόσιο και θυγατρικές των εταιρειών αυτών.

Πηγή: magnesianews.gr