• 23/04/2024 18:02

Εμπορικό Επιμελητήριο για Επιστρεφόμενες Προκαταβολές: Τέσσερις Παρεμβάσεις για Επιστροφές Χρημάτων από Επιχειρήσεις

ByGreeceit.gr

Νοέ 20, 2022
Ελάτε στο Viber

Το Ελληνικό Οικονομικό Επιμελητήριο έχει προτείνει τέσσερις παρεμβάσεις για να διασφαλίσει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης είναι απαλλαγμένοι από απάτες όταν επιστρέφουν επιστρεφόμενες προκαταβολές.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κωνσταντίνος Κοριάς με επιστολή του προς τον Υπουργό Επικρατείας και τον Περιφερειάρχη της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι παρά τις υπάρχουσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του τεχνικού προβλήματος: αναφέρει ότι υπάρχουν ακόμα προβλήματα.

– Η καταγγελία συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου εμφανίζεται ως απόλυση.

– Η απόλυση συνταξιοδότησης οδηγεί σε άρνηση.

– Πρόταση άρνησης λόγω μη υποβολής συμπληρωματικών εγγράφων, παρόλο που έχουν υποβληθεί συμπληρωματικά έγγραφα.

– Υποψιάζομαι ότι η επιχείρηση βρίσκεται στην περιοχή αυτόματης ανάκτησης και εγκρίθηκαν δύο επιστροφές χρημάτων, αλλά απορρίφθηκαν λόγω αδυναμίας υποβολής δικαιολογητικών, δεν καταβλήθηκαν ποτέ και δεν εξετάστηκαν ένσταση.

– Μια μικρή αλλά εσφαλμένα ταξινομημένη εταιρεία ως μεσαίου μεγέθους οντότητα (αποδεικνύεται από τη διασταύρωση εργαζομένων και πωλήσεων) Το μόνο δικαιολογητικό που απαιτείται ως μικρή οντότητα, δηλαδή δικαστικές πληρωμές που κατατέθηκαν στο δικαστήριο Πιστοποιητικό επάρκειας δεν γίνεται αποδεκτό. Απαιτείται ημερομηνία.

– Το σύστημα δηλώνει εσφαλμένα αορίστου χρόνου σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου.

– Υποβολή φορολογικών δηλώσεων που είναι εκπρόθεσμες για διαφορετικό σκοπό από την 31/12, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται εντός των ορίων GDOU (π.χ. υποβολή έως τις 31 Μαρτίου 2022).

– Υποθέσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων με διακοπή του ενός και έναρξη του άλλου.

– Οι επιχειρήσεις που εγκρίθηκαν για επιστροφές χρημάτων δεν εισπράχθηκαν και οι διαφορές παρέμεναν αναπάντητες.

Για το σκοπό αυτό, ο ΟΕΕ ζητά όπως η επικείμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση περιλαμβάνει:

1) συμμόρφωση με την υποχρέωση διατήρησης του αριθμού εργαζομένων εάν η διαφορά του μηνιαίου μέσου αριθμού εργαζομένων στο πλαίσιο της υποχρέωσης διατήρησης του αριθμού εργαζομένων είναι μικρότερη από 2 μονάδες αντί για 1 (σε αντίθεση με το μηδέν, που έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα). στον αρχικό αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται στην επιχείρηση.

2) Η απορριπτική απόφαση πρέπει να αναφέρει τους λόγους απόρριψης και το δικαίωμα προσφυγής ή να δίνει το δικαίωμα στη ΔΕΔ.

3) Να αξιολογεί και να παρέχει διοικητικές διαδικασίες για τυχόν ενστάσεις που έχουν υποβληθεί στην Πλατφόρμα Αιτήσεων Αναθεώρησης μέχρι σήμερα και δεν έχουν ακόμη εξεταστεί.

4) Εξετάστε την περίπτωση που η εγγραφή επιστρεφόμενης προκαταβολής δηλώνεται ως εισόδημα για το 2020, ώστε να χαθεί το κριτήριο της μείωσης του κύκλου εργασιών και η εταιρεία να επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό.

Πηγή: magnesianews.gr