• 28/11/2023 13:57

ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΣΠΑΒ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ByGreeceit.gr

Μάι 20, 2023
ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΣΠΑΒ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Με τον Μπακούλα Λεωνίδα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΔΑ Αττικής και τον Δρ Μπακούλα Λεωνίδα, Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Παραγωγών Βιοαερίου (ΕΣΠΑΒ), σε σχέση με την ανάπτυξη εργασιών για την έγχυση βιομεθανίου στα δίκτυα διανομής. Υφαντής του Αλέξανδρου. Η Ένωση Παραγωγών Βιοαερίου Ελλάδος – ΕΣΠΑΒ απαριθμεί 43 μέλη που λειτουργούν μονάδες παραγωγής βιοαερίου.
Σήμερα λειτουργούν 66 μονάδες βιοαερίου συνολικής ονομαστικής απόδοσης περίπου 100 MW, εκ των οποίων οι 13 είναι μονάδες επεξεργασίας νερού/ΧΥΤΑ και οι 53 γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες. Η περιφέρεια Αττικής παράγει το περισσότερο βιοαέριο, ακολουθούμενη από την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Ειδικότερα, στην Αττική, η συγκέντρωση πρωτογενούς πρώτης ύλης από παραγωγικές δραστηριότητες προσφέρει τη δυνατότητα στοχευμένης ανάπτυξης του κλάδου του βιομεθανίου, ενώ ταυτόχρονα παράγει αυξανόμενες ποσότητες βιομεθανίου με την ίδια υποδομή δικτύου διανομής Αποδεκτό και έτοιμο προς παράδοση. Μπορεί να παράγει βιομεθάνιο χωρίς τροποποίηση ή πρόσθετη επένδυση.

Η αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων βιομεθανίου αποτελούν προτεραιότητες για την εγχώρια αγορά ενέργειας για την επίτευξη των αναθεωρημένων στόχων του ΕΣΕΚ, σύμφωνα με τους οποίους το ποσοστό έγχυσης βιομεθανίου υπολογίζεται στο 12%. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτείται η άμεση διαμόρφωση ενός κατάλληλου νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου που εγγυάται την οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή, έγχυση και διανομή.
Χρήση βιομεθανίου σε δίκτυα φυσικού αερίου. Επιπλέον, προκειμένου ο υπάρχων παραγωγικός τομέας να προωθήσει την αντικατάσταση του βιοαερίου με βιομεθάνιο, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν κατάλληλα κίνητρα για τους παραγωγούς μέσω ενός συστήματος υποστήριξης που βασίζεται στη λειτουργική ενίσχυση (feed-in premium).
Εκτός του ότι είναι ένας άμεσος και οικονομικά αποδοτικός τρόπος για την απεξάρτηση από τον άνθρακα διάφορων τομέων κατανάλωσης ενέργειας (κτίρια, βιομηχανία, μεταφορές), η ανάπτυξη βιομεθανίου μπορεί να βοηθήσει προωθώντας μια κυκλική οικονομία σε τοπικό επίπεδο και μπορεί επίσης να αποφέρει πολλαπλά οφέλη στην κοινότητα.

Τέλος, τα ανανεώσιμα αέρια, ιδιαίτερα το βιομεθάνιο, αναμένεται να λειτουργήσουν παράλληλα με τις ΑΠΕ στην ηλεκτρική ενέργεια σε ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο ολοκληρωμένων ενεργειακών συστημάτων για τη διαφοροποίηση της παροχής πράσινης ενέργειας της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι διαθέσιμες τεχνολογίες θα διαδραματίσουν ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια και στην οικονομική προσιτότητα της ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές.
Τι Μπακούλα και Δρ. Βασικός στρατηγικός πυλώνας για τους μετόχους της Italgas σε αυτή τη διαδικασία είναι η ψηφιοποίηση του δικτύου διανομής. Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε επίσης ο κρίσιμος ρόλος των κρατών και της ERAEF στην επιτάχυνση των αναγκαίων αλλαγών στο ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς φυσικού αερίου προς όφελος των εθνικών οικονομιών, της κοινωνίας και των καταναλωτών.

Πηγή: magnesianews.gr