• 25/09/2023 08:57

ΕΦΚΑ: Υπενθύμιση δωρεάς στις 20 κάθε μήνα

ByGreeceit.gr

Μάι 3, 2023
Ελάτε στο Viber

Εφεξής, στις 20 κάθε μήνα, ο ΕΦΚΑ θα αναρτά ειδοποίηση για καταβολές ασφαλίστρων από ελεύθερους ασφαλισμένους, με εύλογο χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ημερών για την τελική πληρωμή. εργάσιμες ημέρες του μήνα.

Δύο ειδοποιήσεις για ενεργές ρυθμίσεις, αλλά μπορεί να είναι τρεις ειδοποιήσεις εάν ο ελεύθερος επαγγελματίας ή ο αυτοαπασχολούμενος ενταχθεί σε μία από τις αποκατασταθείσες ρυθμίσεις (ή ενταχθεί πριν από τα τέλη Ιουλίου) . Όμως, προς το παρόν, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΚΕΑΟ, το ενδιαφέρον των ελεύθερων επαγγελματιών για επαναφορά των χαμένων ρυθμίσεων 72ης και 120ης δόσης εντός των πρώτων 15 ημερών της διαδικασίας είναι σχεδόν μηδενικό. Πάνω από το 0,9% των ρυθμίσεων χάθηκαν.

Συγκεκριμένα, χάθηκαν περίπου 194.300 ρυθμίσεις των 120 ή 72 δόσεων και εγκρίθηκαν μόνο 1.560 αιτήσεις επαναφοράς. Θα υπάρξουν περισσότερες συμμετοχές, με περίπου 3.450 αιτήσεις να έχουν ήδη εγκριθεί, για 72 ληξιπρόθεσμες προϋποθέσεις από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2022.

Οι αυτοαπασχολούμενοι, ιδιαίτερα οι μη συμμορφούμενοι αυτοαπασχολούμενοι, έχουν συνεχείς συναλλαγές με τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ και ως εκ τούτου πρέπει: Έχουμε λάβει εμπιστευτικές πληροφορίες από τη Διεύθυνση Εισφορών. Μπορεί να ενεργοποιηθεί. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της ισχύος της ρύθμισης είναι η έγκαιρη καταβολή των τρεχόντων ασφαλίστρων.

Ειδικότερα, ο ΕΦΚΑ θα ενημερώσει τον ασφαλισμένο για τα ακόλουθα στοιχεία: β) Η προθεσμία για την έγκαιρη καταβολή των ανωτέρω τρεχουσών ασφαλίστρων είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. γ) Κατά τη μηνιαία διεκπεραίωση των ασφαλιστικών στοιχείων και πληρωμών, εάν εντοπιστούν μη καταβληθείσες εισφορές από προηγούμενες ειδοποιήσεις, αυτές θα αντικατοπτρίζονται στην τρέχουσα ειδοποίηση ως «Οφειλές ληξιπρόθεσμες». Σε τέτοιες περιπτώσεις ο ασφαλισμένος θα ειδοποιείται με μήνυμα ότι θα διαπιστευθεί από το ΚΕΑΟ εάν δεν καταβάλει το καθορισμένο ασφάλιστρο. δ) Για να πληρώσετε πλήρως τη συνεισφορά σας, πρέπει να καταβάλετε το συνολικό ποσό που εμφανίζεται. Πρώτα θα εξοφληθεί η «Εξυπηρέτηση».

Πηγή: magnesianews.gr