• 03/10/2023 03:25

Ελεύθεροι επαγγελματίες: 5 ημέρες για να επιλέξετε κατηγορία ασφάλισης

ByGreeceit.gr

Φεβ 7, 2023
Εκπρόθεσμες οφειλές: πότε οι εφορίες τις θεωρούν εισπρακτικές και πότε όχι

Μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2023, 1,2 εκατομμύρια αυτοαπασχολούμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες θα μπορούν να επιλέξουν την κατηγορία ασφάλισής τους. Μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα την κατηγορία εισφορών που καταβάλλουν.

Τα ασφάλιστρα για επαγγελματίες αυτής της κατηγορίας θα προσαρμοστούν το 2023 με βάση τον πληθωρισμό, ο οποίος αυξήθηκε στο 9,6% το 2022. Η αύξηση τελικά επιβλήθηκε παρά την έντονη αντίθεση των συνδικαλιστικών οργανώσεων αυτοαπασχολούμενων. Η τιμή θα είναι τουλάχιστον 243 ευρώ ετησίως. Για την πρωτοβάθμια ασφάλιση και την υγεία, οι εισφορές που περιλαμβάνονται στις έξι ασφαλιστικές κατηγορίες κυμαίνονται από 240,25 € έως 630,6 € μηνιαίως και συγκεκριμένα για την κύρια ασφάλιση και την υγεία. Η επιβάρυνση αυξάνεται εάν ο επαγγελματίας έχει και πρόσθετη ή εφάπαξ ασφάλιση.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο, τα ασφάλιστρα των ελεύθερων επαγγελματιών αυξάνονται με ρυθμό ίσο με τον πληθωρισμό του προηγούμενου έτους, επομένως οι προσαρμογές στα ασφάλιστρα των ελεύθερων επαγγελματιών γίνονται ετησίως. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι λόγοι για τους οποίους αυτό είναι απαραίτητο:

Η αγνόηση του πληθωρισμού των ασφαλίστρων οδηγεί μαθηματικά σε χαμηλότερες συντάξεις. Χωρίς μηχανισμό προσαρμογής των ασφαλίστρων, η αξία των ασφαλίστρων θα έπεφτε και θα διακυβευόταν η μελλοντική σύνταξη των ασφαλισμένων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων πληθωριστικών πιέσεων όπως η σημερινή. Για το λόγο αυτό, όλα τα premium συστήματα διαθέτουν μηχανισμούς προσαρμογής που διασφαλίζουν την πραγματική τους αξία.
Οι τρέχουσες συντάξεις συνταξιούχων χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από εισφορές ενεργών ασφαλισμένων. Το ασφαλιστικό μας σύστημα είναι pay-as-you-go, όπως συνηθίζεται στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι οι σημερινές συντάξεις των συνταξιούχων καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από τις εισφορές των ενεργών ασφαλισμένων. Όλες οι αναπροσαρμογές συντάξεων θα πρέπει να καλύπτονται από αντίστοιχες εισφορές στο ασφαλιστικό ταμείο. Διαφορετικά, το ασφαλιστικό σύστημα θα εγκλωβιστεί και πάλι σε έναν φαύλο κύκλο αυξανόμενων ελλειμμάτων, με σαφείς κινδύνους για τη βιωσιμότητά του.
Το ασφαλιστικό μας σύστημα πρέπει να λειτουργεί με όρους δικαιοσύνης και αναλογικής κατανομής της επιβάρυνσης ανάλογα με την ικανότητα του ασφαλισμένου. Σήμερα, οι εισφορές κύριας σύνταξης των ελεύθερων επαγγελματιών που επιλέγουν την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία (περισσότεροι από 8 στους 10 επιλέγουν αυτήν την κατηγορία) είναι ακόμη χαμηλότερες από αυτές που πληρώνουν οι κατώτατοι μισθοί.Το παράδοξο είναι ξέφρενο!Συγκεκριμένα η μηνιαία εισφορά στη σύνταξη και υγείας για τους αυτοαπασχολούμενους στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία το 2022 ήταν 210€ μηνιαίως. Αντίστοιχα, η περσινή εισφορά για κατώτατους μισθούς (μετά τον διπλασιασμό του κατώτατου μισθού) ανήλθε σε 225,4 € μηνιαίως (14 μειώσεις μισθού). Με άλλα λόγια, οι εργοδότες μπορούν να πληρώνουν τις δικές τους εισφορές μικρότερες από αυτές που αντιστοιχούν στους κατώτατους μισθούς.

Πηγή: magnesianews.gr