• 02/03/2024 21:00

Έλεγχος ακρίβειας: Ποιος λαμβάνει μετά από 40 ημέρες

ByGreeceit.gr

Νοέ 14, 2022
Ελάτε στο Viber

Εντός 40 ημερών από σήμερα, θα είναι διαθέσιμοι έλεγχοι ακριβείας 250 ευρώ ως έκτακτη οικονομική βοήθεια για συνταξιούχους με μηνιαίο εισόδημα έως 800 ευρώ, ανασφάλιστους ηλικιωμένους και ευάλωτα νοικοκυριά.

Συνολικά, τα μέτρα υπολογίζεται ότι θα φτάσουν τα 2,3 εκατομμύρια πολίτες, καθώς το μέτρο αφορά και μακροχρόνια ανέργους 12 έως 24 μηνών που δεν είναι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και δεν χρειάζονται νομική ρύθμιση. Η απόφαση όμως της ΔΥΠΑ.

Όσο για τους ευάλωτους συνταξιούχους, Από τον Νοέμβριο 2022, όσοι λαμβάνουν πάγια/προσωρινή κύρια σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου και όσοι λαμβάνουν προσυνταξιοδοτικά επιδόματα ή επιδόματα αναπηρίας τον Νοέμβριο 2022- ΕΦΚΑ) και συνταξιούχοι που λαμβάνουν συντάξεις από την Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία ως τραυματίες πολέμου, καλλιτέχνες κ.λπ.

Για τον προσδιορισμό του τελικού δικαιούχου, θεωρείται ότι πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Το ατομικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2022 δεν θα υπερβαίνει τα 9.600 ευρώ (από 7.200 προηγουμένως).

• Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα της οικογένειας (το άθροισμα του φορολογητέου εισοδήματος του οφειλέτη και της συζύγου/συντρόφου του) δεν υπερβαίνει τις 16.800 ευρώ (προηγουμένως 14.400 ευρώ).

• Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας των νοικοκυριών που προκύπτει από την πράξη των διοικητικών αποφάσεων ΕΝΦΙΑ για το 2022 (φορολογικό έτος 2021) δεν θα υπερβαίνει τις 300.000 € (προηγουμένως από 200.000).

• να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και να έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021.

Το ποσό της βοήθειας ανά δικαιούχο είναι 250 ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εξαρτώμενων ατόμων. Εάν και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, η ενίσχυση καταβάλλεται και στους δύο. Εάν ο δικαιούχος λάβει σύνταξη τόσο από τον e-ΕΦΚΑ όσο και από τον ΓΛΚ, η ενίσχυση θα καταβληθεί από τον e-ΕΦΚΑ.

Έλεγχος Ακρίβειας Υποβολής: Ποιος θα το λάβει μετά από 40 ημέρες δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Magnesia News.

Πηγή: magnesianews.gr