• 04/10/2023 19:20

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 11,8% η ανεργία το πρώτο τρίμηνο του 2023 – Αναλυτικά στοιχεία για την απασχόληση

ByGreeceit.gr

Ιούν 15, 2023
Ελάτε στο Viber

Το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας το πρώτο τρίμηνο του 2023 ήταν περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 11,8%, από 11,9% και 13,8% το προηγούμενο τρίμηνο (2ο τρίμηνο 2022). Πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ), ο αριθμός των ανέργων την περίοδο ήταν 550.535, σημειώνοντας μείωση 1,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 14,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Μετατροπή στο αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες ήταν 9% και για τις γυναίκες 15,4%. Ανά ηλικία, το υψηλότερο ποσοστό είχαν οι ηλικίες 15-19 ετών με 33,2%, ακολουθούμενες από 20-24 ετών με 26,1%. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 19,3% για τις ηλικίες 25-29, 12,5% για τις ηλικίες 30-44, 8% για τις ηλικίες 45-64 και 8,8% για τις ηλικίες 65 και άνω.

Σε περιφερειακό επίπεδο, τα Ιόνια Νησιά κατέχουν την πρώτη θέση με ποσοστό ανεργίας 20,4% και ακολουθεί η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 18,7%. Στον αντίποδα, η Αττική στο 8,1% και η Δυτική Ελλάδα στο 9,9%.

Ο αριθμός των εργαζομένων ήταν 4.098.011, μειώθηκε κατά 0,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αυξήθηκε κατά 1,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο αριθμός των ατόμων που δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό, ή «εκτός εργατικού δυναμικού», δηλαδή εκείνων που δεν εργάζονται ή αναζητούν εργασία, έφτασε τα 4.392.839. Ειδικότερα, ο μη εργατικός πληθυσμός κάτω των 75 ετών έφτασε τα 3.168.769. Το ποσοστό αυξήθηκε κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες σε τριμηνιαία βάση και αυξήθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση.

μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι

Το πρώτο τρίμηνο του 2023 θα έχει το υψηλότερο ποσοστό απασχολουμένων εργαζομένων (68,8%), αλλά και το υψηλότερο ποσοστό αυτοαπασχολουμένων (20,3%). Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης είναι 8,4% και το ποσοστό των έκτακτων εργαζομένων είναι 6,5%. Η μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 2,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε κατά 5,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η προσωρινή απασχόληση αυξήθηκε κατά 2,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 16,2% από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα επαγγέλματα που αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων είναι οι επαγγελματίες (22,5%) και οι ασχολούμενοι με την παροχή και πώληση υπηρεσιών (21,5%).

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι ειδικευμένοι τεχνίτες και οι συναφείς εργαζόμενοι (2,7%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι υπάλληλοι γραφείου (8,3%). Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στους ανειδίκευτους, τους χειρώνακτες και τους μικροεπαγγελματίες (10,6%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στους εργαζόμενους γραφείου (11,3%). Η εξέταση των τάσεων στην κατανομή της απασχόλησης σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών ομάδων δείχνει ότι από το Α’ τρίμηνο του 2012, το ποσοστό των ατόμων που απασχολούνται σε επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης και μη χειρωνακτικά έχει αυξηθεί. Αυτή η τάση έχει αντιστραφεί κάπως από το 2021. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των ατόμων που ασχολούνται με ειδικευμένη χειρωνακτική εργασία μειώθηκε, αλλά θα παρουσιάσει αύξηση από το 2021. Το μερίδιο των μη χειρωνακτικών εργαζομένων με υψηλή εξειδίκευση συνεχίζει να αυξάνεται, αλλά το μερίδιο των ατόμων σε πρωτογενείς θέσεις εργασίας παρέμεινε σχετικά σταθερό από το 2012. Το ποσοστό των ατόμων που ασχολούνται με τη γεωργία, τη δασοκομία, την κτηνοτροφία και την αλιεία παρουσιάζει πτωτική τάση από το 2014 και έχει ανοδική τάση τα τελευταία τρία χρόνια.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων (52,8%) δήλωσε ότι εργάστηκε 40-47 ώρες την εβδομάδα αναφοράς, αλλά ένα σημαντικό ποσοστό (17,7%) δήλωσε ότι εργάστηκε 48 ώρες ή περισσότερες. Η πλειονότητα των εργαζομένων (80,1%) δήλωσαν ότι εργάζονταν κανονικές ώρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναφοράς. Το 9,4% όσων εργάζονται δηλώνουν ότι θα ήθελαν να εργάζονται περισσότερες ώρες, και το 3,7% είναι υποαπασχολούμενοι με μερική απασχόληση και θα ήθελαν να εργαστούν περισσότερο και είναι πιθανό να αρχίσουν να εργάζονται περισσότερο τις επόμενες δύο εβδομάδες. , το 1,5% είπε ότι έχει πολλαπλές δουλειές.

Ρεπορτάζ: Κώστας Τσαβάρος

Πηγή: ertnews.gr

Πηγή: magnesianews.gr