• 25/09/2023 09:59

Έγγραφα που ζητούν οι εφορίες για εξέταση – Τι δεν πρέπει να πετάξετε

ByGreeceit.gr

Ιούν 8, 2023
Ελάτε στο Viber

Οι φορολογικές δηλώσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, αλλά οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να φυλάσσουν σε συρτάρι δεκάδες συνημμένα που πρέπει να υποβληθούν στην εφορία σε περίπτωση που κληθούν για έλεγχο.

Εάν κριθεί απαραίτητο να επαληθευτούν συνημμένα σε ηλεκτρονικά υποβληθείσα πρωτότυπη ή τροποποιημένη δήλωση, ο φορολογούμενος μπορεί να τα επισυνάψει εντός της πλατφόρμας υποβολής δήλωσης ή μέσω μηνύματος ειδοποιείται για να προσκομίσει ή να στείλει στη ΔΟΥ του Υποβολή εντός 15 ημερών μέσω της πλατφόρμας myAADE Digital Portal και άλλων μεθόδων που καθορίζονται στα Υποστηρικτικά Έγγραφα.

Ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών θα θεωρείται είτε η ημερομηνία υποβολής του αιτήματός σας στην εφαρμογή «Τα αιτήματά μου» (απαιτείται κωδικός Taxisnet) είτε η ημερομηνία εγγραφής του αιτήματός σας στην αίτηση μέχρι το τέλος της τελευταίας αυτής ημέρας. Εάν έχει τηρηθεί η προθεσμία, οι υποβολές θα θεωρούνται ότι είναι εγκαίρως ή την ημερομηνία αποστολής ενός φυσικού φακέλου σφραγισμένου από ταχυδρομείο ή υπηρεσία ταχυμεταφορών.

Έγγραφα που ζητούν οι εφορίες για εξέταση - Τι δεν πρέπει να πετάξετε

Μια απόδειξη ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς είναι απόδειξη υποβολής και χρησιμεύει ως απόδειξη παραλαβής από τον παραλήπτη.

Μετά την παρέλευση των παραπάνω προθεσμιών, η απαίτηση θα διεκπεραιωθεί από την DOU διαγράφοντας ή διορθώνοντας τα ποσά ανάλογα με την περίπτωση. Αυτές οι δηλώσεις περιλαμβάνουν απαλλαγές, πιστώσεις, μειώσεις στο δηλωθέν εισόδημα ή μειώσεις φόρων που δεν καλύπτονται. Δεν δόθηκαν ηλεκτρονικά αρχεία, ούτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε φυσική μορφή, όπως ποσά φόρου που δηλώθηκαν ως παρακρατούμενα χωρίς ηλεκτρονικά στοιχεία ή ειδικές δωρεές αλληλεγγύης, τα οποία δηλώθηκαν αφαιρέθηκαν λαμβάνοντας υπόψη μόνο το εισόδημα, στη συνέχεια διοικητικό έλεγχο. / Εκδόθηκε Τροποποίηση Φορολογικής Αποτίμησης.

Για τις αρχικές και τις τροποποιημένες δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και όπου ο φορολογούμενος καλείται να επαληθεύσει δικαιολογητικά, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για επαλήθευση πρέπει να

δικαιολογητικά

Τα βασικά δικαιολογητικά που συνήθως απαιτούνται από την εφορία είναι:

  • Οι φορολογούμενοι που είναι ελεύθεροι επαγγελματίεςαπαιτείται να προσκομιστεί νόμιμα υπογεγραμμένο αντίγραφο του ισολογισμού με την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων εάν τηρείτε διπλότυπα βιβλία.
  • ανήλικα παιδιά. Κατ’ αρχήν θεωρείται ότι υπάρχει υποχρέωση δήλωσης, αλλά για να μην προστεθεί το εισόδημα ανηλίκου τέκνου στο εισόδημα γονέα που έχασε τη γονική μέριμνα, απαιτείται η υποβολή δήλωσης και η υποβολή της στο Δ. .Ο.Υ.Μερικές φορές υπάρχουν. Υ. – Ευκρινές αντίγραφο από το πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης. Σε αυτή την περίπτωση θα προστεθεί στο εισόδημα του άλλου γονέα.
  • Εκτιμήσεις παιδιών. Για να διασφαλιστεί ότι ο γονέας με τα υψηλότερα εισοδήματα χάνει τη γονική μέριμνα αλλά δεν υπολογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη για αυτόν τον γονέα, τα αντικειμενικά έξοδα που προκύπτουν με βάση το ιδιωτικό όχημα που ανήκει ή ανήκει στο ανήλικο παιδί είναι Έξοδα είναι απαραίτητα και μερικές φορές απαραίτητα. Υποβολή στο DOY – Ευκρινές αντίγραφο από το πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης. Αυτό μας λέει ότι έχει χάσει τη γονική του φροντίδα. Σε αυτή την περίπτωση μετράει ως το αντικειμενικό κόστος του άλλου γονέα.
  • Μη έγκυρο. Για την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος μισθών, συντάξεων, πάγιων αποδοχών και λοιπών εργασιακών εισοδημάτων που δίνονται σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, απαιτείται γνωμοδότηση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας. Κατ’ αρχήν (ΚΕΠΑ) ιδρύθηκε και θα λειτουργεί από τις 9 Ιανουαρίου 2011 και μετά. Γνωμοδοτήσεις που έχουν ήδη εκδοθεί από νομαρχιακές υγειονομικές επιτροπές πριν από τις 9 Ιανουαρίου 2011 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕΠΑ) είναι επίσης αποδεκτές. Οι γνωμοδοτήσεις αυτές παρέχονται για οποιαδήποτε χρήση και χρησιμοποιούνται εξίσου για την έγκριση των εν λόγω φορολογικών απαλλαγών. Αορίστου χρόνου σε περίπτωση αόριστων δικαστικών αποφάσεων ή μέχρι την ημερομηνία λήξης τους εφόσον εκδοθούν σύμφωνα με το σχετικό φορολογικό πλαίσιο κατά την έκδοσή τους. Εναλλακτικά, για να αποδείξει την ύπαρξη αναπηρίας, ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει τις γνωματεύσεις του Στρατού (ΑΣΥΕ), του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΥΕ), της Πολεμικής Αεροπορίας (ΑΑΥΕ), της Ελληνικής Αστυνομίας και της Εθνικής Ανώτατης Επιτροπής Υγείας. Πυροσβέστης.
  • σύνταξη αναπηρίας. Εάν ο φορολογούμενος λαμβάνει σύνταξη από τον φορέα κύριας ασφάλισης, αρκεί η προσκόμιση βεβαίωσης του συνταξιοδοτικού φορέα, ή επιστολής συνταξιοδότησης ή παράτασης σύνταξης, αφού υπάρχει αναπηρία τουλάχιστον 80%. Μετά από ιατρική κρίση από το αρμόδιο υγειονομικό συμβούλιο, γνωρίζω ότι έχω συνταξιοδοτηθεί με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% για την περίοδο που αναμένεται να διαρκέσει αυτή η αναπηρία.
  • Περικοπή φόρου. Για μείωση φόρου 200 ευρώ για κάθε μέλος με αναπηρία του φορολογούμενου ή της οικογένειάς του, απαιτείται κατάσχεση που να αποδεικνύει την ιδιότητα του φορολογούμενου ή των εξαρτώμενων μελών του που δικαιούνται τέτοια μείωση.

Υπενθύμισε ότι η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και εταιρείες βάσει του άρθρου 45 του Φορολογικού Νόμου των οποίων το φορολογικό έτος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022 παρατάθηκε έως τις 31 Ιουλίου 2023.

Η πρώτη πληρωμή φόρου εισοδήματος πρέπει να γίνει έως τις 31 Ιουλίου.

Πηγή: magnesianews.gr