• 30/11/2023 04:33

Επίδομα 200 ευρώ για μακροχρόνια ανέργους: προϋποθέσεις

ByGreeceit.gr

Δεκ 15, 2022
Επίδομα 200 ευρώ για μακροχρόνια ανέργους: προϋποθέσεις

Οι μακροχρόνια άνεργοι θα λάβουν νέα οικονομική ενίσχυση υπό όρους. Μπορούν να λαμβάνουν 200 ευρώ κάθε μήνα, με ισχύ για 12 μήνες, επιπλέον των έγκαιρων επιταγών που λαμβάνουν πριν από τα Χριστούγεννα.

Αυτό το επίδομα δεν υπολογίζεται στο ετήσιο εισόδημα του νοικοκυριού σας.
Για την υποβολή της αίτησης ο δικαιούχος χρειάζεται μόνο δύο δικαιολογητικά όπως ΑΜΚΑ και ταυτότητα και τα στοιχεία τους.

Ποιος δικαιούται επιδόματα;
Το επίδομα αυτό ισχύει για μακροχρόνια άνεργους ηλικίας 20 έως 66 ετών των οποίων η τακτική επιδότηση έχει λήξει και των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

που κάνω αίτηση;
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της δίμηνης περιόδου απόσβεσης μετά τη λήξη των τακτικών επιδοτήσεων ανεργίας έως:

Στην κατάλληλη υπηρεσία του ΟΑΕΔ στον τόπο κατοικίας ή οριστικής απασχόλησής σας, ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή απευθείας μέσω ΚΕΠ.

Πηγή: magnesianews.gr