• 28/11/2023 13:02

Επίδομα θέρμανσης: προθεσμία υποβολής αιτήσεων – ποσό και ημερομηνία έναρξης πληρωμής –

ByGreeceit.gr

Δεκ 9, 2022
Νέο κόστος θέρμανσης: έως 850 ευρώ, ισχύει για Βόλο

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων για επιδόματα θέρμανσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MyHeating, με περισσότερους από 1,1 εκατομμύριο πολίτες (1.108.197 για την ακρίβεια) να έχουν υποβάλει αίτηση έως τα μεσάνυχτα χθες, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά δικαιούνται επιδόματα θέρμανσης, αλλά όπως συμβαίνει συχνά σε περιπτώσεις όπως αυτή, δεν υποβάλλουν όλα τα νοικοκυριά αιτήσεις για διάφορους λόγους.

Το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 100€ έως 800€, αλλά αν αλλάξετε καύσιμο (αέριο ή ηλεκτρικό), το επίδομα μπορεί να διπλασιαστεί και να φτάσει έως και τα 1.600€.

Η πληρωμή των επιδομάτων στους περσινούς δικαιούχους θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου.

Μία διαφορά από πέρυσι είναι η αύξηση του επιδόματος κατά 25% στις περιοχές με περισσότερους από ένα βαθμό ημέρας, τις πιο ψυχρές περιοχές.

Επιπλέον, όλοι οι κάτοικοι περιοχών κάτω των 10.000 κατοίκων θα λάβουν επίδομα θέρμανσης με καυσόξυλα και πέλλετ, το οποίο χορηγήθηκε σε κατοίκους περιοχών κάτω των 2.500 κατοίκων πέρυσι.

Πριν υποβάλουν αίτηση, τα νοικοκυριά πρέπει να γνωρίζουν:
Δικαιούχοι: άγαμοι, έγγαμοι, χήρες ή συζούντες, χωρισμένοι ή διαζευγμένοι που προμηθεύουν κηροζίνη εσωτερικής καύσης ή πετρέλαιο φωτισμού (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (pellets) ή θερμική ενέργεια από τηλεθέρμανση. Ειδικότερα, για τη χορήγηση επιδοτήσεων θέρμανσης σε καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (pellets), τίθενται πρόσθετοι όροι ότι το ακίνητο βρίσκεται σε χωριό με πληθυσμό 10.000 κατοίκους και κάτω και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης είναι ίσος ή μεγαλύτερος. από 0,8

Ποσό παροχών: Τα οφέλη κυμαίνονται από 100€ έως 800€, αυξάνοντας στα 1.000€ για κατοίκους ιδιαίτερα ψυχρών κλίματων. Από την άλλη, οι νέοι δικαιούχοι και όσοι εγκαταλείπουν το φυσικό αέριο θα λάβουν διπλά επιδόματα έως 1.600 ευρώ. Οι πολύ ψυχρές περιοχές θεωρούνται οικισμοί με συμπληρωματικό συντελεστή μεγαλύτερο του 1 (1). Αυτές οι περιοχές περιλαμβάνουν τη Φλώρινα, την Κοζάνη, το Καρπενήσι και πολλές άλλες. Το επίδομα κάθε δικαιούχου υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το βασικό ποσό των 350 ευρώ με έναν συμπληρωματικό συντελεστή 0,12 έως 1,62 που καθορίζεται στον οικισμό όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία του δικαιούχου.

Επιδοτούμενα Καύσιμα: Η επιδότηση θα είναι διαθέσιμη από 1 Οκτωβρίου 2022 έως 31 Μαρτίου 2023, εάν ο δικαιούχος αγοράσει επιδοτούμενα καύσιμα θέρμανσης ή θερμική ενέργεια τουλάχιστον διπλάσια της αξίας των παραπάνω επιδοτήσεων. Με την προϋπόθεση ότι, ειδικά για την κηροζίνη, από 14 Οκτωβρίου , 2022, που είναι η ημερομηνία έναρξης της διανομής. Τα καυσόξυλα πρέπει να αγοραστούν μεταξύ 1 Ιουνίου 2022 και 31 Μαρτίου 2023.

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή θα γίνει σε 3 δόσεις ως εξής.
Έως τις 21 Δεκεμβρίου 2022 Προκαταβολές πρώην δικαιούχου και όλες οι αγορές που τιμολογήθηκαν έως τις 30 Νοεμβρίου 2022 που πληρούν τις προϋποθέσεις για παροχές που υπερβαίνουν το ποσό των προκαταβολών και έχουν ολοκληρωθεί. Έως τις 9 Δεκεμβρίου 2022, εάν ο δικαιούχος πληροί τις προϋποθέσεις για τη χειμερινή περίοδο 2021 /2022, στο μισό (1/2) της αξίας των επιλέξιμων αγορών επιδοτούμενων τύπων καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας Εφόσον λάβει προκαταβολή σύμφωνα με το στοιχείο Α. Στην περίπτωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του 1243/2021 ( Β’ 5298), δεν δικαιούται προκαταβολή.θα αφαιρεθεί από την καταβολή των παρακάτω:

Έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι αγορές έχουν διεκδικηθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2023 και οι απαιτούμενες πληροφορίες έχουν εισαχθεί έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023.

Έως τις 28 Απριλίου 2023, όλες οι αγορές πρέπει να έχουν τιμολογηθεί έως τις 31 Μαρτίου 2023 και οι απαιτούμενες πληροφορίες να έχουν εισαχθεί έως τις 15 Απριλίου 2023.

επιδότηση φυσικού αερίου
Ειδικά για το φυσικό αέριο, τα έγγραφα αγοράς για την περίοδο από 10 Οκτωβρίου 2022 έως 31 Μαρτίου 2023 πρέπει να έχουν καταχωρηθεί έως τις 31 Μαΐου 2023 και τα έγγραφα πληρωμής να έχουν εκδοθεί έως τις 16 Μαΐου 2023. , το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβληθεί έως 15 Ιουνίου 2023.

Για κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, παραστατικά πληρωμής που εκδόθηκαν έως τις 30 Ιουνίου 2023. Έγγραφα αγορών για την περίοδο 10 Οκτωβρίου 2022 έως 31 Μαρτίου 2023, έως τις 15 Ιουλίου 2023 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβληθεί έως τις 10 Αυγούστου 2023.

5. Κριτήρια: Για τη χορήγηση παροχών ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια.

Εισόδημα: έως 16.000 € για άγαμους οφειλέτες, χήρες ή χωρισμένους οφειλέτες· έως 24.000 € για έγγαμους οφειλέτες, έγγαμους ή μέλη της οικογένειας που υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση ή είναι έγγαμοι Πρόσωπο που υποβάλλει ετήσια φορολογική δήλωση ακαθάριστου εισοδήματος (πραγματικό και πιθανό) , ή φυσικό πρόσωπο που συνήψε σύμφωνο συμβίωσης και υπέβαλε κοινή φορολογική δήλωση χωρίς παιδιά. Θα προστεθούν 3.000€ για κάθε παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το μέγιστο εισόδημα είναι 27.000 €, συν 3.000 € επιπλέον για κάθε επιπλέον πρώτο παιδί.

Ακίνητη περιουσία: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή συζούντες και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Νέοι δικαιούχοι: Οι δικαιούχοι που αθροιστικά πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια λαμβάνουν διπλό επίδομα θέρμανσης έως 1.600 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

δεν εισέπραξαν το δικό τους επίδομα κατά τη χειμερινή περίοδο 2021-2022·

Σύζυγος ή μέρος συμβολαίου συμβίωσης δεν έλαβε παροχές κατά τη διάρκεια του χειμώνα 2021/2022 εφόσον ήταν ήδη σύζυγος ή συμβαλλόμενο μέρος σε συμβόλαιο συμβίωσης πριν από τις 15 Νοεμβρίου 2021. Χειμώνας 2021/2022),

Για τη χειμερινή περίοδο 2022/2023 δεν θα λάβουμε επιδόματα κατανάλωσης φυσικού αερίου, αλλά οι αιτήσεις που υποβάλλονται αφορούν άλλο καύσιμο ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης.

Το ετήσιο συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού τους είναι 14.000 € για άγαμους οφειλέτες ή χήρες ή χωριστά οφειλέτες και 20.000 € για έγγαμους οφειλέτες ή συμβαλλόμενα μέρη συμβίωσης, προσαυξημένο κατά 3.000 € για κάθε παιδί. Για μονογονεϊκές οικογένειες, το εισόδημα είναι έως 23.000 ευρώ, με επιπλέον 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον πρώτο παιδί.

Αίτηση: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της εφαρμογής myAADE για να συμμετάσχουν στην εγγραφή δικαιούχου επιδόματος θέρμανσης. Η εφαρμογή εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες ανάλογα με την περίπτωση:

Αριθμός φορολογικού μητρώου αιτούντος (TFM) – υπόκειται σε φορολογική δήλωση

το όνομά του,

τον αριθμό των παιδιών που συντηρεί,

Πρότυπο για το αν πρόκειται για πολυκατοικία,

αριθμός παροχών ηλεκτρικής ενέργειας για μεγάλες κατοικίες,

Εάν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιάζεται ή παραχωρείται δωρεάν, διεύθυνση που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τον Εκμισθωτή ή τον Δωρεάν Πάροχο AFM.

– τετραγωνικά μέτρα της κύριας επιφάνειας της κύριας κατοικίας κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης·

το είδος του καυσίμου θέρμανσης ή της θερμικής ενέργειας για το οποίο επιθυμείτε να επιδοτηθείτε·

τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή σταθερού τηλεφώνου)·

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός λογαριασμού IVAN που ανήκει στον δικαιούχο και στον οποίο ο δικαιούχος επιθυμεί να καταθέσει το ποσό της έκπτωσης.

επίπεδη μπλοκ. Εάν ο δικαιούχος πληρώσει τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας μέσω του κοινόχρηστου χρήστη, ο αριθμός της απόδειξης πληρωμής του κοινόχρηστου χρήστη ή ο αριθμός της ειδοποίησης πληρωμής (εάν δεν υπάρχει απόδειξη πληρωμής) θα καταχωρηθεί επιπλέον της αίτησης που έχει ήδη εκδοθεί τη στιγμή της αίτηση. ), τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή του εκπροσώπου της πολυκατοικίας ή της εταιρείας διαχείρισης διαμερισμάτων και το ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο.

Ο διαχειριστής ή εκπρόσωπος της εταιρείας διαχείρισης διαμερισμάτων ή διαμερισμάτων δηλώνει στην αίτηση τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή του εκπροσώπου διαμερίσματος ή της εταιρείας διαχείρισης διαμερισμάτων,

ΑΦΜ, εάν υπάρχει, της πολυκατοικίας,

Ο αριθμός των τροφοδοτικών που αντιστοιχεί στο κοινό τροφοδοτικό ή το διαμέρισμα,

συμμετοχή στο κόστος θέρμανσης χιλιάδων διαμερισμάτων,

Πλήρες όνομα του φυσικού προσώπου που διαμένει στο διαμέρισμα που δεν χρησιμοποιείται για επαγγελματική στέγη.

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία πληρωμής. Αυτή η ενεργοποίηση δεν θα είναι δυνατή μετά τις 9 Δεκεμβρίου 2022.

Χωρίς κωδικό TAXISnet. Για είσοδο στην ηλεκτρονική αίτηση αναφέρουν ΑΦΜ. Αριθμός τελωνειακής ειδοποίησης δηλώσεων φόρου εισοδήματος για τα τελευταία 5 χρόνια.

Οι παροχές είναι αφορολόγητες, δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε παρακράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

Πηγή: magnesianews.gr