• 28/11/2023 12:32

Επιδοτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας για ΜΜΕ και αγρότες έως το τέλος του έτους – απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ByGreeceit.gr

Μάι 17, 2023
Πού τοποθετούν οι κυβερνήσεις «κόφτες» για να αποφύγουν τα μπλακ άουτ...

Τροποποιήσεις στο πρόγραμμα βοήθειας της Ελλάδας έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του προϋπολογισμού κατά 600 εκατ. ευρώ για να βοηθηθούν οι μη εγχώριοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας εν μέσω του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις εντάσσονται στο Ενδιάμεσο Εθνικό Πλαίσιο Βοήθειας που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 9 Μαρτίου 2023 για τη στήριξη μέτρων σε βασικούς τομείς για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και της μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα. Το νέο πλαίσιο τροποποιεί εν μέρει και επεκτείνει το Προσωρινό Πλαίσιο για την Κρίση που εγκρίθηκε στις 23 Μαρτίου 2022 για να επιτρέψει στα κράτη μέλη να στηρίξουν τις οικονομίες τους στο πλαίσιο της τρέχουσας γεωπολιτικής κρίσης. Το πλαίσιο τροποποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2022 και στις 28 Οκτωβρίου 2022.

Τι ανακάλυψε η Επιτροπή;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο σχέδιο στις 3 Οκτωβρίου 2022 (SA.103978). Η Ελλάδα έχει κοινοποιήσει τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο αρχικό σχέδιο: i) αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού κατά 600 εκατ. ευρώ, ii) προσαρμογή του ανώτατου ορίου της περιορισμένης ενίσχυσης και iii) παράταση της περιόδου στήριξης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. . Τα ποσά της ενίσχυσης είναι περιορισμένα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι το αναθεωρημένο ελληνικό καθεστώς βοήθειας είναι συνεπές με τους όρους που ορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο για την Κρίση και τη Μετάβαση. Συγκεκριμένα, το ποσό της ενίσχυσης δεν θα υπερβαίνει: i) 250.000 € ανά εταιρεία στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, 300.000 € ανά εταιρεία στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και 2 εκατομμύρια € ανά εταιρεία σε όλους τους άλλους τομείς· ii) έως τον Δεκέμβριο 31, 2023. Σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε προσωρινές καταστάσεις κρίσης, η Επιτροπή εξακολουθεί να απαιτεί ένα τροποποιημένο καθεστώς για την άρση της σοβαρής διαταραχής στις οικονομίες των κρατών μελών και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν σκόπιμο και κατάλληλο . και μετάβαση. Σε αυτή τη βάση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα τροποποιημένο καθεστώς βάσει του κανονισμού της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

σάλτσα: OT.GR

Πηγή: magnesianews.gr