• 03/10/2023 02:55

Επικουρική σύνταξη: πώς λαμβάνει ο δικαιούχος 100€ το μήνα

ByGreeceit.gr

Φεβ 3, 2023
Ελάτε στο Viber

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατέθεσε σήμερα σχέδιο τροπολογίας για την «Μέριμνα Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, Εξορθολογισμός των Νόμων των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχηματισμός Εθνικής Φρουράς και Άλλες Διατάξεις», με εξειδίκευση σε δύο νέες παρεμβάσεις. Σε ό,τι αφορά την επικουρική σύνταξη, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, Εργασίας και Πρόνοιας.

Ειδικότερα, οι προκαταβολές θα επιτρέπονται έως τις 15 Μαρτίου 2023 και δεν θα απαιτηθεί καμία ενέργεια από την πλευρά των δικαιούχων, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Τμήματος Εργασίας.Περίοδος αποδοχής αιτήσεων για επικουρική σύνταξη (για επικουρική σύνταξη γήρατος) έως 31 Ιανουαρίου 2023

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
«Σύμφωνα με τις τροπολογίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατατέθηκαν σήμερα, «Μέριμνα Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Εξορθολογισμός Νομοθεσίας Ενόπλων Δυνάμεων, Συγκρότηση Εθνικής Φρουράς και άλλες διατάξεις», για δύο νέες παρεμβατικές επικουρικές συντάξεις, τις εξής : Καθορίζεται.

Πρώτον, η χορήγηση προκαταβολής εκκρεμούς πρόσθετης σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου σε ασφαλισμένους που έχουν υποβάλει αίτηση πριν από την 1η Ιουλίου 2022 και για τους οποίους έχει εκδοθεί η απόφαση κύριας σύνταξης. Οι προκαταβολές θα χορηγούνται έως τις 15 Μαρτίου 2023 και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά του δικαιούχου. Επίσης, ισοδυναμεί με 100 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης της επικουρικής σύνταξης (για επικουρικές συντάξεις γήρατος). Από την υποβολή της αίτησης έως τις 31 Ιανουαρίου 2023.

Η προκαταβολή ορίζεται στα 50 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο που διεκδικεί πρόσθετες συντάξεις αναπηρίας και θανάτου.

Δεύτερον, η βελτιωμένη λειτουργία του μηχανισμού έκδοσης επικουρικών συντάξεων μέσω ταχειών διαδικασιών που έχουν ήδη θεσπιστεί με το άρθρο 48 του ν. 4921/2022.

Η ίδια τροπολογία περιλαμβάνει επίσης διάταξη για άνευ όρων παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας ευπαθών κοινωνικών ομάδων (μακροχρόνια άνεργοι και ανασφάλιστοι ηλικιωμένοι) για ένα έτος (έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024). Περιλαμβάνει επίσης ενημερώσεις στους Κανονισμούς του 2022 για τους αυτοαπασχολούμενους (αλλά χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έως τις 31 Μαΐου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποχρέωσης προς το ασφαλιστικό ταμείο και την ασφάλιση έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024). (απαιτείται ανανέωση ικανότητας και πληρωμή ασφαλίστρων ). συνεισφορά στον τομέα της υγείας το 2022).

Τέλος, με την ίδια διόρθωση, μεταξύ άλλων:

Έχουμε σύστημα οικογενειακής άδειας. Πρόκειται για μια ειδική άδεια 20 ημερών που σχετίζεται με γονείς που έχασαν ένα παιδί για την κάλυψη των σχετικών απαιτήσεων των κοινωνικών οργανώσεων.
Διατίθενται επιδόματα Πάσχα για εργαζόμενους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γούνας και πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν ανασταλεί.
Να τροποποιηθεί ο όρος «επιμέλεια» στο εθνικό δίκαιο και να αντικατασταθεί με τον όρο «φροντίδα» στους ορισμούς που σχετίζονται με τη γονική άδεια και τη γονική άδεια.
Οι ρυθμίσεις για την υπέρβαση των σχετικών γραφειοκρατικών εμποδίων διευκολύνουν τη διαδικασία ενοποίησης των εγκαταστάσεων πρόνοιας. ”

Πηγή: magnesianews.gr