• 18/06/2024 23:41

Επιστρέψιμη προκαταβολή: Τα συνημμένα πρέπει να υποβληθούν έως τις 31 Μαΐου

ByGreeceit.gr

Μάι 12, 2023
Αγγίξτε τα δάνεια που μειώθηκαν τον Οκτώβριο

Οι τόκοι θα «τρέχουν» από την 1η Δεκεμβρίου 2022 και οι επιστρεφόμενες προκαταβολές θα επιστραφούν σε εταιρείες που δεν παρέχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 31 Μαΐου 2023.

Το ποσό επιστροφής που επιβεβαιώνεται στην «απόδειξη» που έστειλε η ΑΑΔΕ στην εταιρεία στις 2 Νοεμβρίου 2022 θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου και με τόκους έως τις 30 Ιουνίου 2023 βάσει των νέων κανόνων. Κοινή απόφαση Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου Ανάπτυξης.

Με κοινή απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από δικαιούχους επιστρεφόμενων προκαταβολών και καταβολής επιστρεφόμενων ποσών.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η παράταση θα αφορά τους επιχειρηματίες που δεν υποβάλλουν δικαιολογητικά μέχρι τη νέα προθεσμία (31 Μαΐου 2023) ή εάν τα δικαιολογητικά τους δεν αποδεικνύουν τήρηση των όρων και προϋποθέσεων απασχόλησης των εργαζομένων. Οι τόκοι θα συσσωρεύονται από την 1η Δεκεμβρίου 2022 στο επιστρεπτέο ποσό που θα αναγνωριστεί έως τις 2 Νοεμβρίου 2022.

Το χρέος θα αποπληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση αυτή ορίζονται:

  • Για ποσά που διαπιστώθηκε ότι έχουν καταβληθεί κανονικά έως τις 2 Νοεμβρίου 2022, η προθεσμία πληρωμής θα παραταθεί έως τις 30 Ιουνίου 2023.
  • Εάν επιβεβαιωθεί άδικη πληρωμή λόγω παραβίασης της υποχρέωσης διατήρησης της απασχόλησης, θα γίνει νέος υπολογισμός.
  • Εφόσον έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2022 και μετά τον επανυπολογισμό των υποχρεώσεων διατήρησης της απασχόλησης του εργαζομένου, κριθεί ότι έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις της εταιρείας, τα βεβαιωμένα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα αφαιρούνται με προσωπική δημοσίευση. Ταυτόχρονα με το εκπτωτικό φύλλο (ΑΦΕΚ) από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών θα εκδοθεί νέο νόμιμο δικαίωμα είσπραξης για την επιστροφή του επιστρεφόμενου μέρους της ενίσχυσης. Σε αυτή την περίπτωση, το επιστρεφόμενο ποσό προπληρωμής θα μειωθεί έως και 75% σε 96 άτοκες δόσεις. Τα ποσά που ενδέχεται να έχουν καταβληθεί βάσει του αρχικού παραστατικού είσπραξης θα πιστωθούν στην υποχρέωση που προκύπτει από το νέο παραστατικό είσπραξης.
  • Μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατροφής του εργαζομένου και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των απαιτούμενων συνημμένων την 31η Μαΐου 2023, η εταιρεία θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή της, επομένως το ποσό της αθέμιτης πληρωμής που βεβαιώθηκε θα διαγραφεί. Με την έκδοση Ατομικού Εκπτωτικού Δελτίου (ΑΦΕΚ) από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, εκδίδεται ταυτόχρονα νέο νόμιμο δικαίωμα είσπραξης για την επιστροφή του επιστρεφόμενου τμήματος της ενίσχυσης.
  • Η νέα εγγύηση είσπραξης θα αποπληρωθεί σε 96 άτοκες δόσεις.
  • Η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεφόμενου ποσού της ενίσχυσης που ελήφθη με έκπτωση 15% του επιστρεφόμενου ποσού ισχύει μόνο εάν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβληθούν το αργότερο έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2022.
  • Μετά τη λήξη της προθεσμίας της 31ης Μαΐου 2023 για τον επανυπολογισμό των υποχρεώσεων διατήρησης της απασχόλησης του εργαζομένου και την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δεν δόθηκε παράταση εάν κριθεί ότι οι υποχρεώσεις της εταιρείας δεν εκπληρώθηκαν, αναλήφθηκαν και δεν θα καταβληθούν τόκοι. Χρεώθηκε για ποσά που επιβεβαιώθηκαν μεταξύ 1 Δεκεμβρίου 2022 και 2 Νοεμβρίου 2022.

Πηγή: magnesianews.gr