• 01/12/2023 13:05

Έρχονται αυξήσεις στα ασφάλιστρα για ελεύθερους επαγγελματίες και συνεργάτες

ByGreeceit.gr

Οκτ 2, 2022
Έρχονται αυξήσεις στα ασφάλιστρα για ελεύθερους επαγγελματίες και συνεργάτες

Οι μηνιαίες αυξήσεις των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για ελεύθερους επαγγελματίες και ορισμένους τύπους εταιρικών εταίρων θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Από όλα τα πρόσωπα (κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες, εταίροι Ο.Ε., ΕΕ, Ε.Π.Ε., μοναδικοί εταίροι) που ασφαλίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, με την επιφύλαξη των οριζόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου Γενικής Ασφάλισης Ασφάλιστρα που καταβάλλονται μηνιαίως, και ΙΚΕ. διευθυντικά στελέχη) θα αυξάνεται ανάλογα με την ποσοστιαία μεταβολή του ετήσιου μέσου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Δεδομένου του υψηλού μέσου ποσοστού πληθωρισμού (8%-9%) το 2022, οι εισφορές θα αυξηθούν ανάλογα, εκτός εάν υπάρξει νομοθετική παρέμβαση που να προβλέπει αύξηση κάτω του μηδενός. Υπενθυμίζουμε ότι από τις 3 Ιανουαρίου 2020 τα ασφάλιστρα για τα παραπάνω πρόσωπα αποσυνδέονται πλήρως από τα έτη υπηρεσίας, το δηλωθέν εισόδημα και τον κατώτατο μισθό και κατά συνέπεια κατατάσσονται σε μία από τις έξι κατηγορίες. Τα Ασφαλιστικά Τμήματα δημιουργούνται αποκλειστικά με ελεύθερη επιλογή του Ασφαλισμένου.

Οι μηνιαίες εισφορές των κατηγοριών αυτών στους κλάδους κύριας σύνταξης και υγείας κυμαίνονται σήμερα από 210 έως 566 €. Σημειώνεται ότι αύξηση αναμένεται και στον κλάδο των Επικουρικών Ασφαλιστικών Εισφορών και Προσωρινών Παροχών.

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται επίσης ως ελεύθεροι επαγγελματίες ενδέχεται επίσης να επηρεαστούν από μελλοντικές αυξήσεις. Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα, πρόσωπο που ως μισθωτός είναι ασφαλισμένος (π.χ. υπάλληλος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, μέλος αμειβόμενου διοικητικού συμβουλίου κ.λπ.) και ταυτόχρονα ασκεί δραστηριότητες για την οποία υποχρεούται να ασφαλιστεί – Απασχόληση με την προϋπόθεση ότι οι μηνιαίες εισφορές εργαζομένου και εργοδότη καλύπτουν το ποσό, με εισφορά 252 € μόνο για μισθωτή εργασία όσο διαρκεί («β’ ασφαλιστική κατηγορία»).

Ωστόσο, λόγω της αύξησης των ασφαλίστρων της Κατηγορίας 2, οι ασφαλισμένοι που δεν βαρύνουν πλέον τη μερίδα που βαρύνουν τους μισθωτούς θα υποχρεωθούν να καταβάλουν τη διαφορά.

Το ίδιο ισχύει και για τους ταυτόχρονα απασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν επιλέξει αυθαίρετα ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία (3η έως 6η ασφαλιστική κατηγορία).

Πηγή: magnesianews.gr