• 03/03/2024 18:36

Έρευνα: 4 στους 10 Έλληνες επιχειρηματίες είναι αισιόδοξοι για την οικονομική ανάπτυξη

ByGreeceit.gr

Νοέ 10, 2022
Έρευνα: 4 στους 10 Έλληνες επιχειρηματίες είναι αισιόδοξοι για την οικονομική ανάπτυξη

Τα στοιχεία της παγκόσμιας έρευνας «Business Pulse» της Grant Thornton δείχνουν ότι οι εξελίξεις το 2022 είχαν σημαντικό αντίκτυπο στα επίπεδα αισιοδοξίας των Ελλήνων επιχειρηματιών, τόσο σε επίπεδο γεωπολιτικών εντάσεων όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Μετά τη σταδιακή ανάκαμψη του δείκτη επιχειρηματικής αισιοδοξίας το 2021, πλησιάζοντας τα προπανδημικά επίπεδα, τα γεγονότα του τελευταίου εξαμήνου είχαν ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο, με τα επίπεδα αισιοδοξίας να πέφτουν αισθητά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης για τις ελληνικές επιχειρήσεις παραμένει σε υψηλό επίπεδο σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες. Σύμφωνα με την έρευνα «Business Pulse» της Grant Thornton, η ελληνική οικονομία σημείωσε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης το πρώτο εξάμηνο του 2022 και αυτό αναμένεται να συνεχιστεί και το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, με 4 στους 10 Έλληνες επιχειρηματίες να είναι αισιόδοξοι. για την οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, η πτώση της αισιοδοξίας είναι αξιοσημείωτη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, όταν η σχετική αναλογία ήταν 6 στα 10. 7 στους 10 είναι αισιόδοξοι ότι τα επιχειρηματικά έσοδα θα αυξηθούν και 6 στους 10 είναι αισιόδοξοι ότι τα επιχειρηματικά κέρδη θα αυξηθούν, από 8 και 7 αντίστοιχα πέρυσι.

Εννέα στους δέκα Έλληνες επιχειρηματίες λένε ότι το κόστος παραγωγής θα αυξηθεί και πέντε στους δέκα εκτιμούν αύξηση άνω του 10%. Σημειώστε ότι 2 στους 10 δήλωσαν ότι θα χαρούν να δεχτούν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης. Λόγω του αυξανόμενου κόστους παραγωγής, η στρατηγική που υιοθετούν οι περισσότεροι από αυτούς είναι να κάνουν το πιο σημαντικό μέρος της τιμής των προϊόντων/υπηρεσιών τους. Αυτή η στρατηγική επιβεβαιώνεται και από τις τιμολογιακές πολιτικές που έχουν υιοθετήσει οι εταιρείες. 8 στους 10 θα αυξήσουν την τιμή του προϊόντος/υπηρεσίας τους ανάλογα με την αύξηση του κόστους. Αυτό περιλαμβάνει τα πάντα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια.

Παρά τις ελπίδες για οικονομική ανάπτυξη και το γεγονός ότι η πανδημία δεν φαίνεται πλέον να είναι το κύριο μέλημα των Ελλήνων επιχειρηματιών, νέοι περιορισμοί στο οικονομικό περιβάλλον έχουν πλέον περιορίσει την επενδυτική διάθεση. Όλο και λιγότερες εταιρείες σχεδιάζουν επενδύσεις έντασης κεφαλαίου όπως γη, κτίρια και μηχανήματα. Η κατεύθυνση των επενδύσεων φαίνεται να είναι κυρίως προς την τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό (6 στις 10 εταιρείες), μια τάση που οφείλεται εν μέρει στις νέες επιχειρηματικές πρακτικές που προκάλεσε η πανδημία.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι κύριοι περιορισμοί για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι η αύξηση των τιμών και ο πληθωρισμός ως παράγοντες που μειώνουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, το αυξανόμενο λειτουργικό κόστος (ενέργεια, πρώτες ύλες), η αλυσίδα εφοδιασμού και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και το ενδιαφέρον είναι η αύξηση ποσοστό, γεγονός που προκαλεί σημαντικές ανησυχίες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι 7 στους 10 πιστεύουν ότι η εύρεση του κατάλληλου καταρτισμένου ατόμου αποτελεί σημαντικό εμπόδιο.

Η στρατηγική που ακολουθούν οι ελληνικές εταιρείες συνεχίζει να είναι εσωστρεφής. Επικεντρώνεται στην αναδιοργάνωση των λειτουργικών διαδικασιών και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στη μείωση του κόστους, στη βελτίωση των πρακτικών μάρκετινγκ και της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων, καθώς και στην εγχώρια αγορά. Οι εξελίξεις στις εθνικές και διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές είναι πιθανό να επηρεάσουν τις προτεραιότητες που αναμένεται να δώσουν οι Έλληνες επιχειρηματίες στην εξεύρεση χρηματοδότησης τους επόμενους μήνες.Τα εργαλεία και οι ευκαιρίες ανάπτυξης δεν φαίνεται να τραβούν την προσοχή που θέλουν. Οι εξαγορές/συγχωνεύσεις και η ενδυνάμωση στελεχών φαίνεται να αποτελούν μέρος της επιχείρησης.

Αν και ελαφρώς μειωμένη, η αισιοδοξία παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι (1 στους 3) για αύξηση των εξαγωγών. Αυτό οφείλεται στην ολοένα και πιο αναπτυσσόμενη εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων παρά στο αναμενόμενο ευνοϊκό εξωτερικό περιβάλλον. Παρόμοια τάση παρατηρείται στον τομέα της απασχόλησης, με 5 στους 10 να πιστεύουν ότι η απασχόληση θα αυξηθεί, από 6 στους 10 το προηγούμενο έτος. Ήταν η μόνη αναμενόμενη αύξηση μισθών που παρουσίασε μέτρια αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (5 στους 10 αναμένουν αύξηση των μισθών). Έλλειψη ταλέντων στην αγορά εργασίας.

Πηγή: magnesianews.gr