• 06/06/2023 07:07

Έρευνα: Μείωση των προβλημάτων νερού στη Θεσσαλία

ByGreeceit.gr

Φεβ 27, 2023
Έρευνα: Μείωση των προβλημάτων νερού στη Θεσσαλία

Η Θεσσαλία έχει 21.894 γεωτρήσεις. Από αυτά, 8.411 βρίσκονται στην τοπική ενότητα Λάρισας, 6.312 στην Καρδίτσα, 2.799 στα Τρίκαλα και 2.594 στη Μαγνησία. Τα υπόλοιπα βρίσκονται σε γειτονικές περιοχές και ανήκουν στην ίδια υδάτινη αρχή χωρίς διοικητικά να ανήκουν στη Θεσσαλία.
Η καταγραφή της γεώτρησης έγινε από τον Ελληνικό Οργανισμό Γεωλογίας και Μεταλλείων (ΕΑΓΜΕ) για λογαριασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος. Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, το έργο ονομάζεται Συστηματική Απογραφή Πηγαδιών για Όλες τις Χρήσεις (ΣΑΜΥ) και επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο υδρογεωλόγος Παναγιώτης Σαμπατακάκης, διευθυντής Υδατικών Πόρων και Γεωθερμικής Ενέργειας στην ΕΑΓΜΕ.

Όπως σημειώνει ο Σαμπατακάκης στην Casimerini, τα αποτελέσματα της έρευνας γεώτρησης είναι απρόσμενα. “Είναι λιγότεροι από ό,τι περιμέναμε. Η αποκεντρωμένη διοίκηση πίστευε ότι ήταν μεταξύ 38 και 40.000”, είπε ο Σαμπατακάκης. «Με βάση τα στοιχεία που συλλέξαμε, εκτιμούμε ότι οι αναλήψεις νερού έχουν μειωθεί. Κατά μέσο όρο, οι αναλήψεις υπόγειων υδάτων από τη Θεσσαλία ανέρχονται σήμερα σε περίπου 990 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως».
Ωστόσο, εκτιμά ότι μετά από νέα δεδομένα, το πρόβλημα του νερού της Θεσσαλίας μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς την εκτροπή του Αχελούς.
«Έχω άποψη…δεν είναι δημοφιλές στη Θεσσαλία», λέει ο Σαμπατακάκης. «Τα νέα μας δεδομένα δείχνουν ότι η συνολική ανάγκη, η Θεσσαλία μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό μικρών και μεσαίων ταμιευτήρων, λειτουργεί αμυντικά και δεν χρειαζόμαστε έργα μεγάλης κλίμακας με υψηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως η επαναχρησιμοποίηση του Αχελώου».
Συμπερασματικά, η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ποσότητα του νερού που αντλείται στον θεσσαλικό τομέα έχει μειωθεί, είτε μέσω βελτιωμένων συστημάτων άρδευσης, είτε μέσω συμπιεσμένης κατανάλωσης, είτε μέσω μειωμένων καλλιεργειών.

Πηγή: Κώστας Τόλης Ευ. ΚΟΣΜΟΣ (kosmoslarissa.gr)

Πηγή: magnesianews.gr