• 05/12/2023 02:40

Ερευνητικό πρόγραμμα «Κλινική Μικρών Επιχειρήσεων-ΙΜΕ» και παρουσίαση των αποτελεσμάτων του

ByGreeceit.gr

Δεκ 10, 2022
Ερευνητικό πρόγραμμα «Κλινική Μικρών Επιχειρήσεων-ΙΜΕ» και παρουσίαση των αποτελεσμάτων του

Την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό Επιμελητήριο Καρδίτσας παρουσίαση ερευνητικού έργου με τίτλο «Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων – ΙΜΕ» στην οποία συμμετείχαν μέλη του κοινού σχεδιασμού έργου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η εταιρεία Grant Thornton Consulting Services. ,Πηρα μερος.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε ο κ. Κώστας Ζυγογιάννης του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας, ο οποίος χαιρέτισε την κοινή προσπάθεια σχεδιασμού και συνέβαλε καθοριστικά στην παρουσίαση του έργου και στη διάδοση των αποτελεσμάτων του, καθώς και στη σύνδεση με το τοπικό επιχειρηματικό πνεύμα.

Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκε ο Γεώργιος Πετράκος, Καθηγητής, Συντονιστής Έργου και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πετράκος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Ζυγογιάννη για τη φιλοξενία του και τόνισε ότι το «Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων» έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες συνεργασίας στην ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ο καθηγητής δημιουργήθηκε σε επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο για να παρέχει επαγγελματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρείες με στόχο την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας την ψηφιακή πλατφόρμα του έργου. Αναφέρθηκε στην καινοτομία του έργου και των υπηρεσιών του, καθώς και στη μεθοδολογία υλοποίησης που βασίζεται στον συνδυασμό διαφόρων τομέων της οικονομικής επιστήμης (μικροοικονομία, διαχείριση, μάρκετινγκ κ.λπ.) με την τεχνολογία και την πληροφορική.

Δεν παρέλειψε να αναπτύξει όλες τις δωρεάν υπηρεσίες που παρέχει το έργο σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (υπηρεσία επιχειρηματικού προφίλ, υπηρεσία συγκριτικής ανάλυσης κ.λπ.) και διαδικτυακές υπηρεσίες με συνδρομές (εκτίμηση δείκτη επιχειρηματικής ευαισθητοποίησης κ.λπ.). .ένα.). Τέλος, ο Πετράκος έδειξε ένα βίντεο επίδειξης της χρήσης του χώρου του έργου από μια εταιρεία πριν εκφράσει τη φιλοδοξία του σχήματος συνεργασίας να διαθέσει την πλατφόρμα και τις υπηρεσίες της εκτός των συνόρων της Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο Χρήστος Γεωργόπουλος, πρόεδρος του επιχειρηματικού εταίρου του έργου Grant Thornton, παρενέβη για την υλοποίηση του έργου και τη συμμετοχή της εταιρείας του σε διαγνωστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες κτιρίων, κυρίως για ΜΜΕ.

Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της δράσης «Έρευνα – Δημιουργία – Καινοτομία» και θα χρηματοδοτηθεί από κοινού από το Εθνικό Ταμείο (ΕΚ Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία – ΕΠΑΝΕΚ, μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Κοινοτικό Ταμείο (Ευρωπαϊκή Ένωση). ) επενδύεται. , Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) (κωδικός έργου T1EDK-02161).

πληροφορίες:

σπίτι

Πηγή: magnesianews.gr