• 07/06/2023 12:12

ΕΣΠΑ: Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρών Επιχειρήσεων – Υποβολή Προτάσεων από 23 Φεβρουαρίου 2002

ByGreeceit.gr

Φεβ 19, 2023
ΕΣΠΑ: Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρών Επιχειρήσεων - Υποβολή Προτάσεων από 23 Φεβρουαρίου 2002

Σύμφωνα με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΕΣΠΑ, η υποβολή προτάσεων για ένταξη στο πακέτο δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ θα ξεκινήσει στις 23 Φεβρουαρίου 2023.

Το μέτρο στοχεύει στην αντιμετώπιση των καθυστερήσεων των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων ψηφιακών τεχνολογιών στις παραγωγικές τους δραστηριότητες.

Το πακέτο χωρίζεται σε 3 ενέργειες.

Δράση 1 – Θεμελιώδης ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ: Σχετική με επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει κρίσιμες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις δραστηριότητές τους και στοχεύουν στην κάλυψη θεμελιωδών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Ποσοστό επιδότησης: 50% έως 60%
Αφορά επιχειρηματικό σχέδιο προϋπολογισμού 18.000€ έως 30.000€.
Δράση 2 – Προηγμένος ψηφιακός μετασχηματισμός για ΜΜΕ: Αφορά εταιρείες που επιθυμούν να επεκτείνουν την ψηφιακή και τεχνολογική τους ωριμότητα μέσω ολοκληρωμένων επενδύσεων σε νέες ΤΠΕ που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Ποσοστό επιδότησης: 10% έως 50%
Αυτό αφορά επιχειρηματικό σχέδιο προϋπολογισμού 50.000€ έως 650.000€.
Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Κορυφαίων ΜΜΕ: Σχετική με εταιρείες που έχουν ήδη ενσωματώσει τις ΤΠΕ σε πολλές δραστηριότητες και επί του παρόντος επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή λύσεις Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Ποσοστό επιδότησης: 25% έως 60%
Αυτό αφορά επιχειρηματικό σχέδιο προϋπολογισμού 200.001 € έως 1.200.000 €.
Το πακέτο δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τους Εθνικούς Πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών:

(i) γίνεται ηλεκτρονικά στο app.opske.gr.

(ii) Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής: 23 Φεβρουαρίου 2023 12:00

Η δράση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία τελικής ηλεκτρονικής υποβολής στην ΟΠΣΚΕ.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη δέσμη ενεργειών, μπορείτε να επικοινωνήσετε ή να ανατρέξετε στα ακόλουθα:

Γραφείο Πληροφοριών ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαθμώνος, Αθήνα Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10 π.μ.μέχρι τις 2 το μεσημέρι
801 11 36 300 (από σταθερά, τοπικές κλήσεις από 9 π.μ. έως 4:30 μ.μ.)
ιστοσελίδα δράσης
Ιστοσελίδα www.espa.gr
Σημείο Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ και Περιφερειακές Ενότητες: www.efepae.gr

Πηγή: magnesianews.gr