• 14/04/2024 16:42

Εξετάστε χιλιάδες αφορολόγητες γονικές παροχές και δωρεές

ByGreeceit.gr

Ιούν 15, 2023
Οι τράπεζες παγώνουν τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων για ένα χρόνο

Χιλιάδες γονικά οικονομικά επιδόματα και δωρεές τέθηκαν υπό την εποπτεία των φορολογικών διοικήσεων με στόχο τον εντοπισμό de facto δωρεών, δωρεών σε μη δικαιούχους του αφορολόγητου ποσού των 800.000 ευρώ και περιπτώσεις μαύρου χρήματος.

Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν παρακάμψει ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα, οι φορολογούμενοι που έλαβαν χρήματα ως δωρεές θα υπόκεινται σε φόρους έως και 40% του 1 ευρώ. Προτεραιότητα θα δοθεί σε παλαιότερες αγωγές από το 2017 και μετά που λήγουν στο τέλος του έτους. Εξετάστε χιλιάδες αφορολόγητες γονικές παροχές και δωρεές

Τα μάτια του εφοριακού είναι:

1. Συνεχιζόμενες Νομισματικές Εισφορές. Ελέγχονται διαδοχικές λεπτομέρειες δωρεάς, όπως όταν ένα παιδί δωρίζει χρήματα στον πατέρα ή τη μητέρα του και ο γονέας λαμβάνει το επίδομα του γονέα και δίνει χρήματα σε άλλο παιδί. Τα χρήματα περνούσαν από τον έναν αδελφό στον άλλο μέσω ενός μεσάζοντα ή ενός γονέα. Σε αυτή τη συναλλαγή «τριγωνικής σχέσης», δεν καταβλήθηκε φόρος, καθώς οι δωρεές έως και 800.000 ευρώ από παιδί σε γονέα είναι αφορολόγητες, όπως και οι επόμενες γονικές παροχές από γονέα σε παιδί. Ωστόσο, ο ισχύων νόμος ορίζει ότι η φοροαπαλλαγή των 800.000 ευρώ δεν ισχύει για χρηματικές δωρεές μεταξύ αδελφών και ότι το πρώτο 1 ευρώ υπόκειται σε φόρο 20%. Οι φορολογικές αρχές διερευνούν περιπτώσεις συνεχών δωρεών για να χρησιμοποιήσουν αποδεικτικά στοιχεία για να προσδιορίσουν πότε ο τελικός δικαιούχος μιας συνεχούς δωρεάς είναι κάποιος που δεν ανήκει στην κατηγορία Α’ των δικαιούχων (π.χ. αδέρφια). Ο χρόνος μεταξύ των διαδοχικών δωρεών είναι σημαντικός. Αν είναι λιγότερο από 6 μήνες, ορισμένες συναλλαγές θεωρούνται ύποπτες και μπαίνουν στο πλαίσιο των ελεγκτικών μηχανισμών.

2. Γονικές Οικονομικές Παροχές – Δωρεές Χωρίς απόδειξη μεταφοράς χρημάτων μέσω τράπεζας. Σε αυτή την περίπτωση, η φοροαπαλλαγή των 800.000 ευρώ θα καταργηθεί και ο φόρος θα φορολογηθεί με συντελεστή από 1 ευρώ έως 10%. Μέχρι το τέλος του 2022, κατά την υποβολή δηλώσεων γονικού επιδόματος ή δωρεάς στην εφορία, οι φορολογούμενοι έπρεπε να επισυνάψουν στην δήλωση αποδεικτικό της τράπεζας όπου μεταφέρθηκαν τα χρήματα. Από φέτος, όσοι δωρίζουν χρήματα στα παιδιά, τα εγγόνια ή τους γονείς τους μεταφέροντας μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω τραπεζικών λογαριασμών ή καταθέτοντας τραπεζικές επιταγές θα εξαιρούνται από την υποχρέωση επισύναψης δικαιολογητικών στα ηλεκτρονικά τους πιστοποιητικά. δήλωση. Ο έλεγχος θα γίνει από την ΑΑΔΕ με βάση τα στοιχεία που έχει αποστείλει η τράπεζα, αλλά εάν η τράπεζα δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή, ο φορολογούμενος θα κληθεί να προσκομίσει δικαιολογητικά εντός 5 εργάσιμων ημερών. Εάν δεν προσκομιστούν δικαιολογητικά, η εφορία θα επιβάλει φόρο στο πρώτο ευρώ των χρηματικών παροχών ή δωρεών του γονέα με συντελεστές 10%, 20% ή 40% (ανάλογα με το βαθμό συγγένειας).

3. Μεταφορά κεφαλαίων σε κοινόχρηστους λογαριασμούς με τρίτους. Ο έλεγχος θα καλύπτει περιπτώσεις εμβασμάτων σε κοινό λογαριασμό με τρίτο πρόσωπο παιδιού ή δικαιούχου. Εάν το γονικό επίδομα/ποσό δωρεάς αποδειχθεί ότι χρησιμοποιείται από τρίτο και όχι από το αφορολόγητο άτομο των 800.000 €, οι δικαιούχοι της κατηγορίας Β θα υπόκεινται σε φόρο δωρεάς 20% και οι δικαιούχοι της κατηγορίας Β υπόκεινται σε φόρο δωρεάς 40%. . % για άτομα της κατηγορίας Γ.

4. Συνεργασία Δωρητή. Η ικανότητα του γονέα/δωρητή να παρέχει χρηματικές παροχές/δωρεές στο παιδί/δωρεά δεν ελέγχεται στο στάδιο της υποβολής της δήλωσης (δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής προηγούμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κ.λπ.), αλλά κατά τη διαδικασία κληρονομιάς. έλεγχος. Κατά τον έλεγχο, η εφορία θα ελέγξει εάν η δωρεά προέρχεται από τα δηλωθέντα και φορολογηθέντα εισοδήματα και εισοδήματα του δωρητή και αν καλύπτει το ποσό της δωρεάς. Στοχεύονται τα αφορολόγητα γονικά επιδόματα και οι μεγάλες δωρεές και οι ελεγκτές ερευνούν πού βρίσκονται οι δωρητές και προσπαθούν να αποκαλύψουν το μαύρο χρήμα.

Πηγή: in.gr

Πηγή: magnesianews.gr