• 02/10/2023 14:08

Εξήγηση ΕΦΚΑ σε μελλοντικούς συνταξιούχους με υποχρεώσεις που υπόκεινται σε νέα ρύθμιση

ByGreeceit.gr

Ιούν 19, 2023
Ελάτε στο Viber

Συνταξιοδότηση συνταξιούχων που βρίσκονται σε διαδικασία ρύθμισης των οφειλών τους εξηγείται στο έγγραφο του e-ΕΦΚΑ.

Όπως τονίζεται στο ΦΕΚ 77/τ Α’/28. Τον Μάρτιο του 2023 εκδόθηκε ο Νόμος 5036/2023. «Πλαίσιο Διακανονισμού Οφειλών και Άλλες Φορολογικές και Τελωνειακές Ρυθμίσεις, Προστασία των Συντάξεων από τον Πληθωρισμό και Άλλες Διατάξεις για τη Στήριξη της Κοινωνίας και της Επιχειρηματικότητας».

Η διάταξη του άρθρου 81 του παραπάνω νόμου έδωσε τη δυνατότητα αναβίωσης της ενοποίησης ασφαλιστικών οφειλών. Ένα από αυτά είναι η ενοποίηση ασφαλιστικών οφειλών βάσει των άρθρων 1 έως 18 του ν. 4611/2019 υπό τις προϋποθέσεις που κοινοποιούνται με την εγκύκλιο 26/26. 2023 για το ΚΕΑΟ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του ν. 4611/2019 παρέχει στον υποψήφιο συνταξιούχο δικαίωμα συνταξιοδότησης με την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης, οι οφειλές που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 18 μπορούν να υπαχθούν στα ανωτέρω. Θα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4611/2019 και οι περιορισμοί θα αρθούν έως τις 2 Ιανουαρίου 2023, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις νέες διατάξεις.

Ως εκ τούτου, όσοι έχουν υποβάλει εκκρεμή αίτηση χορήγησης σύνταξης στον e-ΕΦΚΑ σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας (σχετικά με το αρ. Γ51/1/05-03-2019 Γενικό Έγγραφο) και υπόκεινται στις νέες ρυθμίσεις Ένα άτομο μπορεί να απαλλάσσεται από την ημερομηνία που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 1 του Ν. 4554 του 2018) μόνο για το ποσό της οφειλής που θα επανακαθοριστεί μετά την τροποποίηση του νόμου. Σε περίπτωση απώλειας παροχής πληρούνται οι προϋποθέσεις και πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του ν. 4611/2019 και του άρθρου 259 του ν. 4798/2021.

Τέλος, όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 4611/2019, ισχύουν οι οδηγίες που δίνονται στις Εγκυκλίους 30/06-06-2019 και 31/12/2019 σε συνδυασμό με τις οδηγίες της εγκυκλίου 58/19-10. ~2021.

Πηγή: magnesianews.gr