• 29/03/2023 03:06

Εξωδικαστικοί Μηχανισμοί: Δανειολήπτες που περιλαμβάνονται στις «Μαύρες λίστες» Τραπεζών και Υπηρεσιών

ByGreeceit.gr

Μαρ 3, 2023
Ελάτε στο Viber

Οι βελτιώσεις που επέφερε το Υπουργείο Οικονομικών στοχεύουν στην αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος για ρύθμιση ιδιωτικών οφειλών μέσω εξωδικαστικών μηχανισμών και στην επιτάχυνση της συμπερίληψης 34,6 χιλ. υποθέσεων διακανονισμού συνολικού χρέους 20,4 δισ. ευρώ. Νέο χρέος που αποκλείστηκε μέχρι σήμερα.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός επιτρέπει τη ρύθμιση των οφειλών τόσο προς το κράτος όσο και προς την τράπεζα ή το ταμείο και την εταιρεία διαχείρισης και αποτελεί μέρος του πτωχευτικού νόμου που τέθηκε σε ισχύ το 2021. Βασίζεται σε μια προσφορά διακανονισμού που προκύπτει από τον αλγόριθμο. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται παρέμβαση πιστωτή ή ανθρώπινου παράγοντα και δεν απαιτείται δικαστικός έλεγχος.

Αιτήσεις για εξυγίανση οφειλών μπορούν να υποβάλουν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών ή ύψους οφειλής. Η μόνη προϋπόθεση είναι η υποχρέωση να υπερβαίνει τις 10.000 €. Για να εφαρμοστεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό, θα καταργηθεί η απαίτηση ότι το 90% του συνολικού χρέους προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν πρέπει να τηρείται, που προηγουμένως απέκλειε το μεγαλύτερο μέρος του χρέους από το πεδίο εφαρμογής των εξώδικων διαδικασιών. Ο νόμος απαγορεύει την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη διαδικασία τρεις μήνες πριν από τη δημοπρασία.

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΗΞ) έστειλε επιστολές την περασμένη Τρίτη στην Ένωση Ελλήνων Τραπεζών και στον Σύνδεσμο Εταιρειών Διαχείρισης Δανείων και Πιστώσεων ζητώντας τους να αποκαλύψουν πιθανούς λόγους για την άρνηση. Η λίστα αναμένεται να σταλεί από τους πιστωτές στο Δημόσιο εντός των επόμενων ημερών.

Υπενθυμίζουμε ότι στα τέλη Φεβρουαρίου κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία που περιείχε 11 αλλαγές στο πλαίσιο εξώδικου. Αυτό αποσκοπεί στη βελτίωση των εργασιών και στην ενίσχυση του ποσοστού αποδοχής των συμφωνιών από τους οφειλέτες και τους πιστωτές. Ένα από αυτά ήταν η υποχρέωση και των δύο πλευρών να δηλώσουν γιατί δεν θα δέχονταν μια ρύθμιση που καθορίζεται αυτόματα από έναν αλγόριθμο.

Μια αναπτυσσόμενη λίστα προστίθεται στην εξωδικαστική πλατφόρμα. Αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένους πιθανούς λόγους άρνησης και, εάν δεν περιλαμβάνεται, ένα κενό πεδίο για να συμπληρώσει ο πιστωτής την αιτιολόγησή του. Το ίδιο ισχύει και για τους μισθωτές.

Κατά τη διάρκεια συζητήσεων με την EGDICH, οι πιστωτές υποστήριξαν ότι οι λόγοι τους για την απόρριψη της προτεινόμενης ρύθμισης της πλατφόρμας ήταν συγκεκριμένοι. Για παράδειγμα, ο οφειλέτης είχε συμμετάσχει στο παρελθόν σε διάφορα διαπραγματευτικά εργαλεία, αλλά δεν είχε ακολουθήσει τη συμφωνία.

Άλλοι πιθανοί λόγοι για την απόρριψη μιας συμφωνίας περιλαμβάνουν την απουσία συμμετοχής προσώπων που γειτνιάζουν με τη συμφωνία (συνοφειλέτες ή εγγυητές), διευθετήσεις που εξυπηρετήθηκαν πρόσφατα, παροχή εγγυήσεων από οντότητες που δεν συμφώνησαν με τη ρύθμιση, αδυναμία παροχής υπηρεσιών όπως ο προορισμός ετοιμασίες.

Το υψηλό ποσοστό απόρριψης αιτήσεων τόσο από τους πιστωτές όσο και από τους ίδιους τους οφειλέτες (46% και 44%, αντίστοιχα) ήταν επίσης ο λόγος που το Υπουργείο Οικονομικών αναγκάστηκε να το συμπεριλάβει στις τροπολογίες, δικαιολογώντας τις απορρίψεις από το Κογκρέσο και την υποχρέωση να

Πηγή: magnesianews.gr