• 23/02/2024 23:08

Εξοικονομήστε: Πώς μπορούν οι δικαιούχοι να αναβαθμίσουν τα σπίτια τους με επιχορηγήσεις έως και 75%.

ByGreeceit.gr

Ιούν 14, 2023
Πρόγραμμα διατήρησης και ανακαίνισης των νέων: Ανοίγει η πλατφόρμα ενεργειακής αναβάθμισης

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Excoionamo 2023» ξεκινά στις 12 Ιουνίου και διαρκεί έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Ειδικότερα, τη Δευτέρα άνοιξαν πλατφόρμα αιτήσεων (https://exoikonomo2023.gov.gr) και τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον των πολιτών για συμμετοχή σε προγράμματα επιλέξιμα για επιδοτήσεις. και 75%.

Το νέο Save 2023 εντάσσεται στα έργα Reconstruction and Resilience Fund και Repower με συνολικό προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ.

Νέα “Εξοικονόμηση”: Κατάλληλες κατοικίες

Για κάθε κατοικία που επιλέγεται για ένταξη στοεξοικονόμηση 2023» Ο στόχος είναι να επιβληθούν αναβαθμίσεις με τουλάχιστον τρεις κατηγορίες ενέργειας για εξοικονόμηση 30% ή περισσότερο στην πρωτογενή ενέργεια.

Για να επιλεγεί ως μέρος του προγράμματος στέγασης, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • υπάρχουν νόμιμα.
 • ότι δεν θεωρούνται κατεδαφίσιμα?
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία.
 • κατηγοριοποιούνται πρώτα
 • Γ’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ) για τις παρακάτω κατηγορίες.
 • Οι βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις (τύπου Airbnb) δεν είναι επιλέξιμες.
 • Αφού η αίτησή σας για συμμετοχή στο πρόγραμμα θεωρηθεί “κυρίως επιλέξιμη”, πρέπει να εκδώσετε και να υποβάλετε ένα Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης Κτιρίου.

Ποιες παρεμβάσεις επιδοτούνται;

Οι παρεμβάσεις που καλύπτονται από τη νέα «αποθήκευση» περιλαμβάνουν:

 • αντικατάσταση πλαισίου.
 • Τοποθέτηση/αναβάθμιση μόνωσης.
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και ψύξης.
 • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).
 • Άλλα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας [εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home), έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων, έξυπνα συστήματα ελέγχου της θέρμανσης/ψύξης, έξυπνα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης].

Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Δικαιούχων για το “Exkoonamo 2023”

 • Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό το πρόγραμμα είναι φυσικά πρόσωπα που κατέχουν εμπράγματους τίτλους (ολόκληρος τίτλος/χρηστικότητα/ανήλικος τίτλος) σε επιλέξιμες κατοικίες, αλλά όχι τις δυνατότητες του προγράμματος Εξοικονόμηση για Νέους – Ανακαίνιση. Δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση δικαιούχος.
 • Μπορεί να υποβληθεί μόνο μία αίτηση ανά επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο.
 • Οι κατοικίες που υποβάλλουν ενεργά αίτηση για ένα από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον II”, “Εξοικονόμηση – Αυτονομία”, “Εξοικονόμηση 2021” και “Εξοικονόμηση – Ανακαίνιση για νέους” είναι επιλέξιμες για αίτηση για αυτό το πρόγραμμα. Δεν είναι.

Κριτήρια βαθμολόγησης εφαρμογής:

Εξοικονομήστε: Πώς μπορούν οι δικαιούχοι να αναβαθμίσουν τα σπίτια τους με επιχορηγήσεις έως και 75%.

Πιθανοί δικαιούχοι αυτού του προγράμματος είναι οι αιτούντες που ανήκουν στις ακόλουθες εισοδηματικές κατηγορίες:

Εξοικονομήστε: Πώς μπορούν οι δικαιούχοι να αναβαθμίσουν τα σπίτια τους με επιχορηγήσεις έως και 75%.

Το ποσοστό της επιδότησης καθορίζεται σταδιακά ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία στην οποία ανήκει ο αιτών και καθορίζεται ως εξής.

Εξοικονομήστε: Πώς μπορούν οι δικαιούχοι να αναβαθμίσουν τα σπίτια τους με επιχορηγήσεις έως και 75%.

Πηγή: magnesianews.gr